Byplanlegging

Mer enn en plan  

Vi tilbyr engasjerte planleggere med høy kompetanse innenfor samfunns-,  by- og arealplanlegging 

Våre arbeidsområder inkluderer steds- og byromsanalyser, mulighetsstudier og utarbeiding av reguleringsplaner for alle typer formål. Våre planleggere har erfaring med komplekse prosesser som krever oversikt og kunnskap om prosjektledelse,  interessenter, politiske strømminger, prosesser, plannivå og hvordan man går fra plan til den praktiske gjennomføringen.

Vi sikrer en helhetlig og gjennomførbar plan ved å jobbe sammen med ulike fagfelt og gjennom en tverrfaglig tilnærming til oppgaven. Vi jobber metodisk og helhetlig med ulike aktører, medvirkning og tidlig avklaring slik at man sikrer gode prosesser.  Vi sikrer helheten i plan fra overordnet til detaljert nivå, og har fokus på at planen fungerer som virkemiddel for gode løsninger og ikke som et produkt. Slik skaper vi merverdi for både våre kunder og  for samfunnet.  

- Mer enn en plan -

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS