Strategi/Visjon

Om Arkitektgruppen CUBUS

Arkitektgruppen CUBUS består av et tverrfaglig team av byggarkitekter, landskapsarkitekter og planleggere med variert alder, bakgrunn og erfaring.

 

Våre prosjekter spenner fra skoler, barnehager, boliger, næringsbygg, kultur og idrettsbygg, til byfortettingsprosjekter, gater, torg og lekeplasser. Vi er eksperter på komplekse bysituasjoner og prosjekter lokalisert i vestlandsk terreng, landskap og klima. Vi har også prosjekter i andre deler av Norge.  

I våre prosjekter legger vi vekt på sammenhengen mellom bygget, stedet og landskapet. Vi har fokus på en menneskelig skala, gode mellomrom mellom byggene og lokalklima. Vi skaper varig arkitektur og landskapsarkitektur med fokus på brukerens opplevelser og bruk, der økonomien i prosjektet er sikret i alle ledd. Slik sikrer vi bærekraft på alle nivå. Våre tverrfaglige team av arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere ser prosjektet i alle faser og skalaer.  

Vår visjon er å skape mer enn ett bygg. Dette reflekterer kjernen som vi styrer mot i vår prosess og vårt design. Vi er inspirert av å skape prosjekter som er gir noe mer og er unike i sin form samtidig som de gir noe ekstra tilbake til våre kunder, brukerne av våre prosjekter, nabolaget og omgivelsene.  

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS