Strategisk samarbeid

Et slagkraftig arkitektmiljø gjennom strategisk samarbeid

Arkitektgruppen CUBUS i Bergen, L2 Arkitekter AS i Oslo og  HUS arkitekter AS i Trondheim vil bygge et slagkraftig arkitektmiljø gjennom et strategisk samarbeid. Med vår samlede kompetanse, kultur og gjennomføringskraft ønsker vi å bli en selvstendig og foretrukket samarbeidspartner for byggherrer og entreprenører i ambisiøse prosjekter som svarer på vår tids sentrale utfordringer.

Samfunnet skal i løpet av kort tid gjennomgå store endringer for å bli bærekraftig. Innen 2030 skal vi innfri FNs bærekraftsmål og innen 2050 skal Norge være klimanøytralt. Samtidig skal vi skape fysiske omgivelser av høy kvalitet for oss som mennesker. Vi mener at arkitektfaget og arkitektrollen er sentrale i prosessen med å utvikle mange av svarene på disse utfordringene, og at vi må ta en større rolle i prosjektene og prosessene vi deltar i – og ikke minst i samfunnsdebatten.

I en tid der trenden er at arkitektkontor blir kjøpt opp av de store rådgivningsselskapene ønsker vi å tilby markedet en solid og uavhengig leverandør av arkitekttjenester, fra regulering til ferdig bygg. Arkitektur og helhetlig tilnærming er det premissgivende.

Helhet og prosess er to kjerneområder i vår fagkompetanse, som vi styrker gjennom vårt samarbeid. Arkitekten har innsikt i hele prosessen, fra behovsvurderinger, gjennom byggeprosess og bruksfase til transformasjon, gjenbruk eller riving. Både L2, HUS og CUBUS har gjennom mange år opparbeidet seg god erfaring med og sterke referanser fra alle faser i denne prosessen.

Vår kompetanse i å frembringe «fremtidsbilder» og vårt blikk for helheten i prosjektene gir oss en ledende rolle i utviklingen av et prosjekt.

Vi kan finne mulighetsrom, utforske alternative løsninger og formidle disse – til beste for de ulike behovene og målene i prosjektet.

Denne kompetansen vil vi synliggjøre og tilby våre oppdragsgivere og samfunnet rundt oss.

Samarbeidet innebærer at vi vil ha 90 arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere, fordelt på Oslo, Trondheim og Bergen, med bred kompetanse innenfor de fleste typer byggeprosjekter. Partene i vår strategiske samarbeid kjennetegnes ved flate, åpne strukturer og korte beslutningsveier, og vi vil med dette kunne ta på oss store og komplekse prosjekter i hele landet – og følge dem fra første idéskisse og regulering, til oppfølging på byggeplass og overlevering til sluttbruker.

Sammen vil vi møte fremtidens utfordringer i et stadig mer spennende og komplekst marked.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS