Sæterdalen gård

Nye boliger på gammelt gårdstun

Sæterdalen gård ligger langs Bjørgeveien i Loddefjord bydel i Bergen kommune. Tomten har tidligere vært del av et større jordbruksareal og på tomten står det i dag et eldre våningshus.

Hovedkonseptet i reguleringsplanen er å fortette med nye bolighus samtidig som man bevarer og viderefører eksisterende våningshus, løfter frem opplevelsen av det grønne tunet og viderefører tidligere bruk av jorden ved å legge til rette for urban dyrking. De nye boligene og våningshuset blir samlet rundt et felles bilfritt tun. Tunet blir en felles møteplass der naboer kan treffes for lek og opphold. Mot vest legges det til rette for felles solrike uteoppholdsarealer på terreng og bevaring av skogsholt i nordvest.

Prosjektnavn Sæterdalen gård Kunde Grønmyr bygg AS Sted Loddefjord, Bergen År 2020 Type Bolig Fag Plan, Ark, Lark
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS