Sæterdalen gård

Fra gårdstun til boligtun

Sæterdalen gård ligger langs Bjørgeveien i Bergen kommune og bærer historien fra en tidligere tid da gårdsbruket var del av et frodig større jordbruksområde.

Gjennom reguleringsplanen har målet vært å skape en balanse mellom nye boliger og det eksisterende tunet og våningshuset. Reguleringsplanen legger opp til å bygge nye ca. 15 nye boliger som sammen med det eksisterende våningshuset, og et nytt tilbygg, bevarer tunstrukturen og sikrer eksisterende skog i vest. En sentral del av planen har vært å legge til rette for arealer som kan gjenopplive tradisjonen med dyrking, slik at det nye generasjoner kan ivareta og videreføre den bruken som gårdstunet har hatt til tidligere tider.

Det er lagt opp til et felles parkeringsanlegg i utkanten av boligområdet slik at man sikrer et bilfritt tun. Alle inngangene til boligene er planlagt fra det felles tunet slik at man skaper rammer for uformelle møter mellom naboer og at tunet blir en sentral møteplass for hyggelige stunder, lek og sosialt samvær.

Sentrale problemstillinger i reguleringsplanen har vært ivaretagelse av jordbruksjord, overvannsløsninger, tilpassing til regulert ny sykkelvei og undergang i Bjørgeveien, og støy. Reguleringsplanen ivaretar disse hensynene. Det er lagt opp til god kobling mot holdeplasser for kollektivtransport, og funksjonelle og effektive løsninger for sykkel slik at man fremmer bruk av gange og sykkel i hverdagen.

Prosjektnavn Sæterdalen gård Kunde Grønmyr bygg AS Sted Loddefjord, Bergen År 2020 Type Bolig Fag Plan, Ark, Lark
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS