Myrdalshovden

 

Boligområde med bilfrie grøntområder sentralt i Åsane

Myrdalshovden ligger i kort avstand til senterområde og planlagt nytt bybanestopp i Åsane. Her utformer Arkitektgruppen CUBUS, på vegne av Axer Eiendom, en reguleringsplan med 5 nye leilighetsbygg som rommer ca. 90 nye boenheter. Planen ble vedtatt i Bergen bystyre 29.10.21 og vi jobber nå videre med prosjektet frem mot rammesøknad.

Grepene i reguleringsplanen løfter frem et sentralt felles, og bilfritt, uteoppholdsareal som alle byggene henvender seg til. Det er høyt fokus på materialkvalitet i bygg og uterom, gode overganger mellom bygg og uterom samt kvalitet i den enkelte bolig. Med en stor variasjon i boligstørrelser, uteareal tilrettelagt for ulike aldersgrupper og nærhet til «alt» av handels- og servicetilbud samt fremtidig bybane, vil boligene være attraktive for ulike beboergrupper.

Dokumentene knyttet til kunngjøringen av planvedtaket kan leses her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer/myrdalshovden

Prosjektnavn Myrdalshovden Kunde Axer Eiendom AS Sted Åsane, Bergen kommune År 2017- Type Regulering, bolig Størrelse ca. 13,4 daa Fag Plan, Bygg, Lark

- Relaterte prosjekter -

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS