Boligprosjekt ved Lagunen bybanestopp, med nabo­lagsutvikling og identitetsbygging som grunnstein.

Et engasjert og sosialt naboskap bidrar til trygghet og tilhørighet. Derfor er fellesfunksjoner, byrom og møteplas­ser fundamentet for helhetsgrepet på Kalgane. Prosjektet rommer blant annet tre tydelige byrom (torg, allmenning og gatetun), et grønt parkområde og lekeplasser, samt gangforbindelser som knytter prosjektet til omgivelse­ne. Videre er tomtens topografi i stor grad bevart for å etablere en tydelig, særpreget egenidentitet forankret i stedet.

For å skape et bilfritt og attraktivt område er parkering, varelevering og renova­sjonsløsning lagt under prosjektet for å ivareta teknisk infrastruktur som er lett tilgjengelig for hele området.

Bebyggelsen er plassert for å skape mest mulig aktivitet i byrommene og skape levende møteplasser. Prosjektet huser ca. 270 boenheter, barnehage, næringslokaler for utadrettet virksom­het, fellesfunksjoner som drivhus og sykkelverksted, og et synlig, tilgjenge­lig felleshus som gir et bedret aktivi­tetstilbud for bla. barn og unge i hele bydelen. Utviklingen av Kalgane står sentralt i transformasjonen av La­gunen fra kjøpesenter og næringspark til et aktivt bydelssenter og bomiljø.

Les mer om prosjektet på kalgane.no

 

Prosjektnavn KALGANE Kunde LAGUNEN EIENDOM AS Sted RÅDALEN, BERGEN År 2020- Type Bolig, næring, byrom, park Størrelse 42 DAA/CA 35.000 M2 BRA Fag BYGG, LANDSKAP, PLAN Samarbeidspartnere HILLE MELBYE ARKITEKTER

- Relaterte artikler -

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS