Arbeidet med utviklingen av Kalgane er vårt største byutviklingsprosjekt der boligkvalitet, byliv, møteplasser, urban dyrkning, bilfritt, naturmangfold og ungdomstilbud bare er noen av de de sentrale kvalitetene vi jobber med. Prosjektet tilrettelegger for ca. 300 boenheter med umiddelbar nærhet til Lagunen bybanestopp. Utviklingen her vil være sentral i hvordan området rundt Lagunen utvikler seg fra kjøpesenter til bydelssenter.

«Vi har som ambisjon at Kalgane skal treffe samfunnsbehovene bedre enn tidligere utbyggingsprosjekter langs Bybanen. I utbyggingen av Kalgane skal vi ta lærdom av både de gode eksemplene, og av det som ikke har vært så heldig, slik at vi legger rammene for et godt by- og boområde. Lagunebyen skal bli et tydelig urbant byområde med sitt eget særpreg. Når vi skal vurdere rammene i områdeplanen på nytt, er det med målsetning om å bygge et byområde med en klar egenidentitet. Kalgane skal som boligområde stå støtt, men skal samtidig være en viktig brikke i transformasjonen av Laguneområdet fra kjøpesenter til bydelssenter. Bydelssenteret kan bli den samlende brikken i bydelen – aktiv, attraktiv og med mangfold.»

Les mer om prosjektet på kalgane.no

 

Prosjektnavn KALGANE Kunde LAGUNEN EIENDOM AS Sted RÅDALEN, BERGEN År 2020- Type REGULERINGSPLAN BOLIGOMRÅDE, KULTURBYGG, NÆRING, BYROM Størrelse 42 DAA/CA 35.000 M2 BRA Fag BYGG, LARK, PLAN Samarbeidspartnere HILLE MELBYE ARKITEKTER, COWI, SWECO NORGE M.FL.
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS