Historien

Helt siden Arkitektgruppen CUBUS startet i 1972 har kontoret vært drevet av faglig sterke individer som sammen danner et kollektiv med mål å skape mer enn et bygg.

Ambisiøse arkitekter

En fellesnevner blant grunnleggerne av Arkitektgruppen CUBUS var aktiv deltagelse i kampen for å redde bymiljø i Bergen sentrum som Marken og Kroken, Ytre Markevei på Nordnes, Nøstet og Sydnes. Gruppen besto av flere relativt unge, ambisiøse arkitekter med bakgrunn fra prisvinnende prosjekter, samt en nestor, Kåre Frølich, som var et personlig bindeledd til Bergensskolen i norsk arkitektur. Spesielt ett prosjekt preget oppstartsfasen; Loddefjord skole.

Brukerperspektivet

Mange av grunnidéene og grepene som senere skulle karakterisere det spesifikt ”CUBUSaktige” ble projisert inn i dette særpregete skoleprosjektet. Skolen var bygget for elever med særlige behov. Prosjektet viser innlevelse i brukerperspektivetomfattende medvirkning, nitid oppmerksomhet mot svake gruppers behov, en stor grad av terrengtilpasning, organiske former og bruk av naturmaterialer. Loddefjord skole sto ferdig i 1974 og har fortsatt tilgjengelighet til alle rom etter dagens standarder for universell utforming.

Beboermedvirkning

70-tallets og begynnelsen av 80-tallets andre hovedprosjekt var Selegrendene (Hestehaugen i Åsane og Nordås i Fana). Disse to boligprosjektene ble basert på omfattende beboermedvirkning som også omfattet selvbygging. 

Hestehaugen i Åsane ble valgt ut til Bergen kommunes eksempelsamling:
Arkitektonisk forbild: Selegrend borettslag

Bergen Arkitektskole blir til

Arkitektgruppen CUBUS hadde i nesten 20 år en ”samarbeidsgruppe for romfysisk forming” hvor arkitektstudenter fra Trondheim og Oslo ble invitert til å bidra. En av CUBUS´ gründere, Svein Hatløy, dannet etter noen år kontoret Gult Felt som også var sterkt student- og læringsorientert. Etter hvert ble disse to kontorene og andre i Bergensmiljøet oppfattet som en klar opposisjon til de to arkitekthøyskolene i Norge. Svein Hatløy etablerte etter hvert Bergen Arkitektskole (BAS), en ny arkitektutdanning tuftet på den ”nye Bergensskolens” tenking og prinsipper. Flere av dagens medarbeidere er utdannet ved nettopp BAS.

Tverrfaglighet

I 1983 fikk Arkitektgruppen Cubus Bergen arkitektforenings ærespris for sin betydning som nyskapende miljø.  

På 1980-tallet kom også landskapsarkitekter til gruppen. Dette ble starten på en utvikling av to spesialfelt som har preget CUBUS de siste 20-30 årene; nyskapende arealplanlegging og byromsforming. Etter en videre utvidelse med en sosialantropolog som en del av gruppen på slutten av 80-tallet, ble CUBUS´ identitet som et miljø med en tverrfaglig tilnærming befestet, med fagområdene BYGG, LARK og PLAN.

Tettstedsutvikling

Arkitektgruppen CUBUS startet som andelslag og ble i 1988 Aksjeselskap.
I tiden rundt opprettelsen av aksjeselskap vant kontoret flere viktige konkurranser og fikk en bedre start på 90-årene enn de fleste andre norske arkitekter. 

Utover 90-årene ble CUBUS´ byromsekspertise mer markert og anerkjent. Etter å ha utformet flere sentrale byrom i Bergen ble vi invitert til Vejle i Danmark for å stå for utformingen byens sentrale torg og plasser. Tilsvarende ble vi også invitert til Nord-Norge av Nordland fylkeskommuneog har etter dette prosjektert og gjennomført en rekke byrom, gater, plasser og torg i flere byer og tettsteder i Nord-Norge. 

Bygge mer

I 1998 etablerte gruppen en heltidsstilling for daglig leder. Stillingen ble besatt av en bygningsingeniør/økonom fra entreprenørbransjen.   

I 1999 prosjekterte vi Sørlandets største videregående skole, Kvadraturen skolesenter, i Kristiansand. Begynnelsen av 2000-tallet førte med seg flere konkurranseseire for sykehjem og omsorgsboligerog utover 2000-tallet preget også boligprosjekter CUBUS. I 2006 vant vi designkonkurransen om Bybanen i Bergen sammen med Fuggibaggi, T-Michael og Kontrapunkt, og vi var med på gjennomføringen av Bybanen fra sentrum til Lagunen. 

Mer enn et bygg

I 2006 vant vi 6 av 7 arkitektkonkurranser vi deltok i – og den syvende ble vi nr. 2.
Oppfølging av disse prosjektene ble i stor grad gjort i løpet av påfølgende år. I 2008 hadde vi igjen deltagelse i flere konkurranser, og vant design av Geilo sentrum, som sto ferdig i 2013Nye NyKrohnborg skole i Bergen som sto ferdig i 2013 og finanshuset Jonsvollskvartalet i sentrum av Bergen, som sto ferdig i 2016 

I 2011 vant vi åpen konkurranse om Gulating visningssenter, og i 2015,  designkonkurransen for Energi- og Teknologibygget (EnTek) for UiB i Bergen. 2020-tallet startet med utførelsene av to nye, viktige prisvinnere: Holen skole i Laksevåg, og nytt fylkesbygg for det nye Vestland fylke. Konkurransene har vi ofte vunnet på grunn av god stedstilpassing eller et godt bygrep. I tillegg til at vi alltid ser etter muligheten for at et hvert prosjekt kan være så mye mer enn et bygg. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS