Øyrane torg

På oppdrag fra Øyrane Torg og DNB Næringseiendom har Arkitektgruppen CUBUS utformet en midlertidig gangvei for å trygge myke trafikanters ferdsel over parkeringsplassen langs Arnavågen ved Øyrane Torg.

I arbeid med prosjektet har medvirkning, sosial bærekraft og forankring i stedet vært viktige temaer. Med utgangspunkt i Arna sin tekstilindustri har CUBUS latt seg inspirere i utformingen av et grafisk grunnmønster, som er gangveiens bærende designelement. Mønsteret er oppmalt på asfalten, og bidrar til å skape en tydelig sone for ferdsel og tilfører kvaliteter som gjør uteområdet langs Arnavågen inviterende til opphold og rekreasjon.

Lokale barneskoler og en ungdomsklubb har medvirket til å videreutvikle og fylle ut mellomrommene i grunnmønsteret. Gjennom en gitt mønsteroppgave har de tatt utgangpunkt i noe de synes er spennende, eller assosierer med Arna, og utformet et grafisk mønster, som de selv har vært med å male opp på asfalten på en workshop. Gangveien er fysisk adskilt fra parkeringsplassen med stødig betongstein med fastmonterte benker. Sitteelementer i kombinasjon med plantekasser gir mulighet for opphold på gangveien og tilbyr de gående «et pust i bakken».

Den nye gangveien bidrar også til å forbedre koblingen i gang- og sykkelnettet mellom grøntarealet langs Arnavågen og Garnesvegen med Øyrane Torg. Prosjektet har bidratt til å bygge identitet og eierskap til prosjektet, for de som var medvirkendet.

Prosjektnavn Øyrane torg Kunde DNB Næringseiendom Sted Indre Arna, Bergen År 2021 Type Byrom Fag Landskap

- Relaterte prosjekter -

- Relaterte artikler -

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS