Ny folkepark, promenade og bro binder sammen byen og sundet

Brønnøysund har hatt en langsiktig strategi og arbeidet med en klar byutvikling om å vende byen mot havet og sundet, med offentlige områder som gir byen både et tydelig innhold og en visuell identitet. Med ny folkepark, promenade og spenstig bro over til Lille Brønnøya, knyttes byen og sundet endelig sammen. Forbindelsen bygger broer både mellom land og mellom folk.

Storgata, Strømsneset sundpromenade og Lille Brønnøy er tre delprosjekter som Arkitektgruppen Cubus har jobbet sammen med kommunen over flere år. Arbeidet startet i 1996 og med åpningen av Lille Brønnøya i 2020 ble det langsiktige prosjektet komplett. Sundpromenaden er blitt byens smykke som tydeliggjør stedets tette bånd til kysten. Lille Brønnøya er forvandlet til en kulturell spydspiss i regionen og en folkepark midt i hjertet av Brønnøysund.

Lille Brønnøya har i tillegg til broen som strekker seg over innseilingen til byen et mangfold av aktivitetssoner. Tre store buede klatreseil er spent opp i parken mot sør og mot sundet. På innsiden kan man klatre og ved større arrangementer kan seilene som ligger på en liten høyde gjøres om til en omsluttende scene. Den andre siden speiler byen og naturen rundt. Rootsfestivalen får her en ny innramming og innhold, samtidig som folkeparken vil være en viktig motor for transformasjon av det sentrale Brønnøysund. Sundet hører nå til byen både til hverdag og til fest. Her er rom for lek, samspill og møter, ettertanke og ro.

På den ene siden av broen står det:
Bygge broer
Broer mellom øyer
Broer mellom folk
Bygge framtid

På den andre siden:
Der det før var ingenting
Er no det som no alt kvilar på
(Kurt Johannessen 2010)

Samarbeid skapte prosjektet. Ta det med når du går over broen. Framtid skapes i dialog, ikke av seg selv.

Illustrasjoner: Studio Gohde
Grafisk design: Truls Indrearne, Vill
Prosjektnavn Lille Brønnøya Kunde Brønnøy Kommune Sted Brønnøysund År 2017 - 2020 Type Kultur- og folkepark

- Relaterte prosjekter -

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS