S11 Mindemyren

Parallelloppdrag for transformasjon av S11 Mindemyren i Bergen

Mindemyren skal transformeres fra et lager og næringsområde til et nytt urbant byområde tett knyttet til bybanen med nye blågrønne og urbane byrom. Delområde S11 ligger sentralt plassert på Mindemyren med kort avstand til planlagt bybanestopp. Arkitektgruppen CUBUS var ett av tre team som deltok i parallelloppdraget med mål om å synliggjøre utviklingsmuligheter og løsninger innenfor delområdet.

Mindemyren er et av Bergens viktigste transformasjonsområder. Området er langstrakt og strekker seg fra Fabrikkgaten i nord til Kristiansborgvannet i sør. Arealet består i dag av fragmentert næring og industrilandskap, med store volumer og få tverrforbindelser. Dette skaper barrierevirkninger for forbindelser både på langs og tvers av Bergensdalen. Dette langstrakte byområdet skal transformeres til en helhetlig, attraktiv og levende bydel med god kollektivdekning, høy utnyttelse og variert arealbruk med boliger, handel, service og næring.

Innenfor delfeltene skal det etableres levende nabolag med varierte funksjoner. Utformingen av delfeltene spiller en sentral rolle for å nå kommunens ambisjoner om en levende by i byen. S11 er et av delområde i områdeplanen, og en viktig brikke i den nye bydelen som skapes på Mindemyren.

Løsningsforslaget fra Arkitektgruppen CUBUS bygger på følgende hovedprinsipp:

 • Bryte barrierevirkning: Etablere tverrforbindelser og kontakt til andre delområder.
 • Integrere sykkelveien i området og skape trygge bevegelsesmønster med akser til sentrale byrom og funksjoner.
 • Volum og kvartalstruktur som gir støyfrie og solfylte by- og uterom.
 • Varierte oppholdssoner for besøkende og beboere: private, semi-private og offentlige
 • Volum og kvartalstruktur som gir rom for nye boligløsninger.
 • Rom for at eiendommer kan bygges ut gradvis- en bydel som oppstår steg for steg med fleksible bygg som tåler endret bruk.
 • Etablere et knutepunkt og nabolagssenter tilknyttet Leaparken som kan benyttes av nabolaget og byen (verksted, co-working, kultur, kafé m.m) av nabolaget og byen.
 • Trekke frem vann, trelast og stål som identitetsskapende elementer fra historien.
 • Bygge nye historier og særpreg ved å legge til rette for gode møteplasser.
 • Miljøvennlige energisystemer og bevisst materialbruk.
 • Åpen overvannshåndtering (bl.a regnbed, vegetasjonsfelt og grønne tak ) samt gode økologiske soner der vann og vegetasjon kan være med på å øke det biologiske mangfoldet.
Prosjektnavn S11 Mindemyren Kunde Bane NOR Eiendom AS, Florvaag Bruk Holding AS, Minde Allé 39 AS Sted Mindemyren År 2019 Type Parallelloppdrag Størrelse 124 800 m2
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS