Schweigårds vei 22

Tre nye leilighetsbygg med fokus på leiligheter for barnefamilier.

Schweigårds Vei 22 ligger sentralt i Årstad bydel med kort gangavstand til bybanestoppene Brann Stadion og Wergeland.
Prosjektet legger til rette for økt utnyttelse i området med tre nye leilighetsbygg som tilfører bydelen 24 nye leiligheter. Ulike boligstørrelser sørger for et variert bomiljø. Alle leilighetene får like kvaliteter med mye naturlig lys og private balkonger med gode sol- og utsiktsforhold. Det finnes felles parkering i et underjordisk parkeringshus.

Prosjektets utforming tar hensyn til de eksisterende omgivelsene og skaper en struktur med godt samspill mellom ny og eldre bebyggelse. Det er også etablert en ny offentlig gangvei som skaper forbindelser gjennom hele området.

Intensjonen med utearealet har vært å skape gode private og felles rom mellom bygningene. Det er etablert romslige, private terrasser på bakkeplan med gode, grønne buffere mot felles uteoppholdsareal. Det er store nivåforskjeller på tomten, noe som er løst med trapper, ramper og grøntareal. Lekeplassen utnytter nivåforskjellen med å skape en lekende forbindelse mellom nivåene. Alle bygningene har en egen takterrasse som beboerne kan bruke fritt til opphold og rekreasjon, samt til dyrking av spiselige vekster i anviste kasser.

Prosjektnavn Schweigårds vei 22 Kunde Schweigårds vei AS Sted Årstad, Bergen År 2011-2023 Type Bolig Størrelse ca 4200 m2 BRA på 3,6 daa plan Fag BYGG, LANDSKAP, PLAN
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS