Lyngseidet

Stedsutvikling som en synlig prosess

Stedsutvikling på små steder handler ofte om å tenke annerledes, om å gi nytt håp og tro på egen styrke. Stedsutviklingsprosjektet på Lyngseidet ble raskt omdøpt til Lyngenløftet – et felles løft for hele kommunen. I arbeidet med ny områdeplan ble det viktig med stedsidentitet og at det er en synlig prosess med tydelige spor underveis. Stedsutvikling handler om prosess og å sette ord på «den nye tid», men også å gjøre den synlig på stedet nå, både for de som bor i Lyngen og de som reiser forbi eller stopper en kortere tid.

Gjennom bred brukermedvirkning og tett samarbeid mellom oppdragsgiver, arkitekter, designere, planleggere og lokale produsenter, har det vokst fram et stedsutviklingsprosjekt som bryter med gamle tradisjoner og når nye høyder. Det som skapes i Lyngen skal utgjøre ett av flere identitetsbyggende designgrep, på veien mot å realisere de langsiktige visjonene for Lyngen.

Det lokalproduserte sykkelhuset er en del av Lyngens miljøsatsing «5-minuttersbygden» og står plassert som et startskudd på den planlagte havnepromenaden. Den lokale kompetansebedriften Furstål får vist fram sine evner i produksjonen av bygdas spesialdesignede utemøbleringer med blant annet egen Lyngenbenk og ny bro formet av omrisset til kommunens alle 416 barnehender, skåret ut i stål. Parkveiens lysmaster gjenspeiler de omkransende fjelltoppene og nytt fortau binder sammen bygdas to kjerner for de gående og syklende.

Sommeren 2018 ble det bygget en scene i parken sammen med lokale krefter. Å dele på eierskapet til prosjektet gjør det mer bærekraftig, levedyktig og gøy! Å bygge mens man planlegger står som en viktig del av prosessen og planarbeidet, la det skje ting underveis for å finne den riktige veien sammen med de lokale og bygge relasjoner og tillit.

Områdeplanen ble vedtatt sommeren 2020.

 

Prosjektnavn Lyngseidet Kunde Lyngen kommune Sted Lyngseidet År 2019 Type Områdeplan, Landskapsarkitektur Fag Arealplanlegging, Landskapsarkitektur

- Relaterte artikler -

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS