Åpning av Lyngenbroen

Arkitektgruppen Cubus tror vi på å bygge broer, også i overført betydning. De fleste av våre prosjekter bunner i et ønske om å bygge gode relasjoner mellom mennesker med ulik alder, kjønn, kultur og bakgrunn. 

En bro er noen ganger kun en praktisk innretning som muliggjør raskere forflytning av mennesker og gods i et kupert landskap. Andre ganger er broen en viktig brikke i et større puslespill som forbinder bydeler, byer eller hele land sammen, som f.eks Øresundbroen, som binder sammen hele Malmøregionen med Danmark. 

I vår hjemby Bergen har også broer bidratt til byutvikling den senere tid. På Damsgårdssiden i Bergen har det det siste tiåret blitt reist mange nye kontor- og boligblokker langs sjøfronten, som et ledd i transformasjonsprosessen fra industri- til byområde. Men skikkelig del av byen, ble Damsgårds– og Løvstakksiden først da gang- og sykkelbroen Småpudden åpnet 14.juni i år. En etterlengtet tilknytning til sentrum spesielt myntet på de myke trafikantene, har umiddelbart gitt mer liv på begge sider av sundet. At broen med sin tunge stålkonstruksjon har et visst ’fergepreg’, kan vi leve med når den svinger sine armer elegant opp mot himmelen for å slippe båter forbi med jevne mellomrom. 

Samme dag som Småpudden kunne feire ferdigstilling, ble det åpnet en langt mindre omtalt, men ikke mindre etterlengtet gangbro i Alpelandsbyen ved havet; Lyngseidet i Lyngen kommune, Troms. Kommunen har de siste årene jobbet jevnt og trutt i samarbeid med Arkitektgruppen Cubus med transformering av sentrum; en prosess kalt Lyngenløftet. Negativ befolkningsvekst skal snus, økt satsning på natur- og opplevelsesturisme og et bedre sted å bo, besøke og drive næring i er nøkkelordene for det framtidige Lyngen. 

Første realiserte prosjekt som et resultat av Lyngenløftet har vært rehabilitering av det som fungerer som bygdas ”grønne” hjerte, Prestelvparken med Prestelva som starter helt øst i bygda og renner ut i Lyngenfjord i vest. Det lokale hagelaget har gjennom mange år bygget opp og vedlikeholdt en rik flora, en grillplass og en populær lekeplass her. Den gamle broen var ikke lengre forsvarlig å ferdes på, så arbeidet med ny bro over elva i Lyngenløftets ånd, var snart i gang. 

Som inspirasjon til det grafiske uttrykket i broen, ble Drømmeseilet laget av lokale ungdommer i en tidligere fase benyttetHåndavtrykk på et storseil var blant uttrykkene ungdommen brukte da vi sammen fabulerte om framtidens Lyngseidet. I samarbeid med det grafiske byrået Haltenbanken videreutviklet Arkitektgruppen Cubus idéen, og fikk alle 416 barn i Lyngen helt ned til nyfødtalder til å avgi sitt håndavtrykk på seiletSammen med navnene på barna danner håndavtrykkene i relieff nå vangene på broen. 

Gangbroen er et resultat av tett samarbeid med innbyggerne og lokalt næringsliv, og danner et godt grunnlag for videre utvikling av sentrum med flere boliger, et mer mangfoldig næringsliv og gode møteplasser for både innbyggere og besøkende. 

Lyngenbroen – et frosset øyeblikk i Lyngens historie, som gir bud om ei fremtid fylt av håp og tilhørighet. 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS