Hordnestunet sykehjem

Hordnestunet Sykehjem som er tilrettelagt med 20 beboerrom og tilhørende felles-/ driftsareal skal oppgraderes.

Bygget som ble oppført som alders -/sykehjem på tidlig  80 tallet skal oppgraderes for å tilpasses ny brukergruppe. Det har vert viktig å tilrettelegge for langsiktige robuste og gode løsninger både for beboerne og samtidig ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø.

Oppgradering innbefatter bla annet innvendig etablering/utbedring av beboerrom og bad. Det vil bli etablere løfteplattform (heis) mellom etasjene for utbedring av kommunikasjon mellom etasjene samt ivareta universell tilgjengelighet. Brannsikkerhet ivaretas med utbedring av brannskille og etablering av sprinkleranlegg. Videre så vil og annen oppgradering av bygningstekniske installasjoner bli ivaretatt.

Beboerrom med bad (privatareal) vil bli beholdt. Sanitærutstyr på baderom vil bli skiftet ut med sanitærutstyr som er spesielt tilpasset for sykehjembruk. Felles oppholdsareal og behandlingsrom vil bli pusset opp og tilrettelagt for driften. Garderober for de ansatte vil bli ombygd og tilrettelagt iht. dagens krav.  Det samme gjelder for øvrige drifts og kontor funksjoner.

Beboerne har i dag disponibel to uteareal (i vest og i sør). Foruten at en ønsker å oppgradere nevnte uteplasser så er det behov for utvidet uteoppholdsareal som supplement til av eksisterende terrasse i sør og som er tilknyttet felles innvendig oppholdsareal «stor-stuen». Ny utvidet uteplass vil bli avlukket og arkitektonisk utrykk og materialbruk vil bli videreført.

Prosjektnavn Hordnestunet sykehjem - oppgradering Kunde Bergen Kommune - Etat for bygg og eiendom Sted Fana, Bergen År 2022- Type Omsorgsboliger Størrelse BTA 1220 m2 Fag Bygg

- Relaterte prosjekter -

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS