Nedre Totland Omsorgsboliger

Nedre Totland omsorgsboliger er en del av Boligløftet Bergen. Med dette løftet vil Bergen kommune avvikle boligkøen for utviklingshemmede innen 5 år, slik at alle som har behov for det, kan få bo i egen bolig.

Hensikten er å kunne bruke området Riple skole til tjenestebase for nye boliger tilrettelagt for personer med psykisk utviklingshemming. Skolebygget som er fra 1983 er med sin utforming inspirert av lokal vestlandsk byggeskikk og gårdsbebyggelse. Bygningsvolumet er brutt opp i mindre deler der hver del har sin egen takform og -vinkel. Bygningen kan dermed fremstå som om den har endret seg og fått ulike påbygg og tilbygg over tid, men det er ikke tilfelle. Bygningen er i hovedsak bygget med materialer i tre og med grunnmur i betong.

Skolebygget vil bli rehabilitert og bygget om innvendig, men det vil ikke bli foretatt vesentlige endringer i volum og fasadeutrykk.

De nye boligene skal bygges i to etasjer med henholdsvis 4 boenheter på hovedplan og 2 boenheter i underetasje. Boligene vil bli etablert delvis på eksisterende «øvre skoleplass» og delvis i skråningen ned mot aktivitets/friområdet. Med sørvestvendt hovedfasade får boligene her gode sol- og utsiktsforhold. Tjenestebasen og boligene danner sammen et skjermet indre tun.

Boligene utformes med bokvaliteter som vil gi den enkelte bruker mulighet til privatliv og tjenester på egne premisser. Det innebærer alle nødvendige boligfunksjoner, egen inngang, samt muligheter for ordinær boliginnredning. Dette kan bidra til normalisering, og vil gi større mulighet for å tilpasse tjenestene til behovet til den enkelte beboer, ved at de får hjelp i sine egne hjem.

Boligdelen skal fremstå som «normale» boliger som er tilpasset sine omgivelser og skal ikke ha et institusjonspreg. Det er vektlagt tilpassing på tomten/situasjonen med funksjonell bruk av felles uteområder.

De nye boligene får et eget utrykk, men spiller formmessig opp mot skolebygget med sine sal- og pulttak og med stedstilpasset farge- og materialbruk. Nybygget ligger godt plassert i terrenget, slik også skolebygget gjør.

Boligene knytter seg formmessig til den gamle skolebygningen. Skolebygningen forholder seg til terrengfallet på stedet og trapper seg nedover. Boligene legger seg også opp på og inn i terrenget og fortsetter denne avtrappingen.

Skolebygget har en sammensatt takform med saltak, pulttak og tilnærmet flate tak. Boligene viderefører denne formgivningen, men gir den egen detaljering.

 

Prosjektnavn Nedre Totland - omsorgsboliger Kunde Bergen kommune Etat for utbygging (EFU); Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig (BASB) Sted Nedre Totland, Bergen År 2022 Type Omsorgsboliger med tjenestebase (ressurskrevende brukere) Størrelse 1340 m2 (hvorav 666 m2 er nybygg) Fag BYGG, LANDSKAP

- Relaterte prosjekter -

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS