Vunnet konkurranse for Holen skole

Ny barne og ungdomsskole på Laksevåg

Arkitektgruppen CUBUS, i samarbeid med LAB entreprenør, HUS ArkitekterSweco og interiørarkitektkontoret Cadi, er vinner av konkurransen for Holen Skole. Konkurransen var på oppdrag for Bergen kommune.  Vinnerutkastet ble vurdert best på både kvalitet, oppgaveforståelse og gjennomføringsplan.  

Prosjektet omfatter barne og ungdomsskole for 650 elever med idrettshall og uteområde. Deler av eksisterende skole beholdes og integreres i en samlet bygning som er tilgjengelig med gode forbindelser ute og inne. Den nye skolen skal bygges som nesten- nullenergibygg (nNEB), være BREEAM – NOR Excellent sertifisert og gjennomføres med fossilfri byggeplass.  

Hovedgrepet i vinnerutkastet kobler barneskole og ungdomsskole sammen og sikrer god flyt og forbindelse på bakkeplan mellom ulike uteområder. Uansett hvor man kommer fra, kan man bevege seg rundt, langsog gjennom bygget. Bygget og høydeforskjellene på tomten blir utnyttet til å skape varierte uteområder med både skjermede og aktive soner. Det er lagt opp til aktivitetsområder for ballspill og lek, gangveger og steder for opphold og rekreasjon.  

En allmenning ligger sentralt plassert i bygget og knytter sammen skolen innendørs. Allmenningen knytter til seg skolens viktigste fellesrom og kan være åpen på kveldstid. En åpen allmenningsom gir tilgang til skolens sentrale fellesromgir bygget merverdi ved at skolen i større grad kan benyttes av lokalmiljøet på ulike tider av døgnet.  

Allmenningen er lagt i det skrående terrenget og tar med seg bakken inn i bygget. Den åpner seg mot omgivelsene og gir utsikt til det omliggende fjell -og fjordlandskapetDet er god vertikal romslighet som skaper sikt og sammenheng mellom de ulike etasjene.  

Plasseringen av skolens ulike funksjoner er nøye vurdert opp mot hvem som skal bruke de ulike funksjonene og til hvilken tid. Plasseringen er også vurdert opp mot hvordan det oppleves å finne frem og hvordan bruken av rommene vil fungere innad.  

Læringsarenaene er utformet med stor omsorg for ulike læringsstiler – det er mangfoldige og elastiske løsninger som lager rom for ulike mennesker og ulike løsninger. Arenaer for læring ved samhandling er særlig vektlagt, men det finnes også rom for individuell læring i ro eller undervisning i grupper. 

I begrunnelsen blir det fremhevet at løsningsforslaget er svært godt tilpasset landskap og omgivelser, med bygningsmasse og uterom som er godt integrert i nabolaget. Bygningsmassen, utformet som sammensatte volum med egen identitet, fremstår med liten fjernvirkning i forhold til det volumet som skolen rommer. Fasadeutformingen blir beskrevet som godt tilpasset nabolaget og som «variert, lekent og fri». 

Juryens uttaler: «Løsningsforslaget er svært godt tilpasset landskap og omgivelser ved at det er etablert både en trappeforbindelse og en rampeforbindelse fra Kringsjåveien og helt opp til hovedinngang. To steder har man også generøse tverrforbindelser som integrerer bygningsmassen godt i nabolaget, ved Jacob Larsens vei og mellom eksisterende bygg og nybygg rett inn på nedre skoleplass. Fremstår som det mest gjennomarbeidede konseptet på dette punktet.» 

«Bygningsmassen er tiltalende utformet som en rekke av selvstendige volum som i stor grad har egen identitet. Bygningene vokser fint opp fra bakken. Fasadene har en kombinasjon av tre og plater som gir et uttrykk som knytter seg fint til nabolaget.» 

- Relaterte prosjekter -

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS