Holen skole

Det nye samlingspunktet på Laksevåg

Arkitektgruppen CUBUS ble i samarbeid med LAB entreprenør, HUS arkitekter, Sweco og interiørarkitektkontoret Cadi vinner av konkurransen for Holen skole høsten 2018.  Konkurransen var på oppdrag for Bergen kommune. Vårt prosjekt ble vurdert best både på kvalitet, oppgaveforståelse og gjennomføringsplan. Høsten 2019 ble riving gjennomført og ved utgangen av året legges fundamentet for videre bygging. Vi gleder oss til å se bygget reise seg!

Prosjektet omfatter barne og ungdomsskole for 650 elever med idrettshall og uteområde. Deler av eksisterende skole beholdes og integreres i en samlet bygning som er tilgjengelig med gode forbindelser ute og inne. Den nye skolen skal bygges som nesten- nullenergibygg (nNEB), den skal være BREEAM – NOR Excellent sertifisert og gjennomføres med fossilfri byggeplass. 

Vårt hovedgrep kobler barneskole og ungdomsskole sammen og sikrer god flyt og forbindelse på bakkeplan mellom ulike uteområder. Uansett hvor man kommer fra, kan man bevege seg rundt, langs, og gjennom bygget. Bygget og høydeforskjellene på tomten blir utnyttet til å skape varierte uteområder med både skjermede og aktive soner. Det er lagt opp til aktivitetsområder for ballspill og lek, gangveger og steder for opphold og rekreasjon. 

En «allmenning i skrånende terreng» knytter skolen sammen innendørs. Gulvet i allmenningen tar med bakken inn i bygget. Vertikal åpenhet skaper sikt og sammenheng mellom etasjene. Allmenningen åpner seg mot omgivelsene, og gir utsikt til fjorden og fjellene. 

Allmenningen er også en «storstue» som knytter seg til skolens viktigste felles rom, og som kan åpnes på kveldstid for idrett og arrangementer for nærmiljøet. 

Plassering av skolens funksjoner er nøye vurdert med hensyn til hvem som skal bruke funksjonene når, hvordan de vil oppleve å finne frem dit og hvordan bruken vil fungere innad i rommet. 

Læringsarenaene er utformet med stor omsorg for ulike læringsstiler – det er mangfoldige og elastiske løsninger som lager rom for ulike mennesker og ulike løsninger. Arenaer for læring ved samhandling er særlig vektlagt, men det finnes også rom for individuell læring i ro eller frontalundervisning i grupper. 

Illustrasjoner: Brick Visual 

Prosjektnavn Holen skole Kunde Bergen kommune Sted Bergen År 2018 - Type Skole 1-10 Størrelse 9300 m2 + utomhus Fag Byggarkitektur, Landskapsarkitektur Samarbeidspartnere HUS Arkitekter, CADI Interiør, LAB, Sweco

- Relaterte artikler -

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS