Det nye samlingspunktet på Laksevåg

Arkitektgruppen CUBUS ble i samarbeid med LAB entreprenør, HUS arkitekter, Sweco og interiørarkitektkontoret Cadi vinner av konkurransen for Holen skole høsten 2018.  Konkurransen var på oppdrag for Bergen kommune. Prosjektet omfatter barne og ungdomsskole for 650 elever med idrettshall og uteområde. Deler av eksisterende skole er bevart og integrert i et samlet bygg. Vårt prosjekt ble vurdert best både på kvalitet, oppgaveforståelse og gjennomføringsplan. Riving av den gamle skolen begynte i 2018 og bygget ble tatt i bruk i 2022. 

Skolen ligger på en svært bratt tomt i et etablert boligområde. Høydeforskjellen fra nedre adkomst mot Kringsjåveien til hovedinngangen på øvre skoleplass er hele 22 meter. Med denne utfordrende plasseringen, har det lyktes å lage et skolebygg som med sine oppbrutte volumer legger seg naturlig inn i terrenget og skaper gode og varierte oppholdssoner som beveger seg inn og ut av bygget, over og under terrenget.

Formgivning

Hovedgrepet med to åpninger på tvers av bygget, i Jacob Larsens gate og inn til nedre skoleplass, gir en fri flyt gjennom området for elever og naboer. Skolen bindes sammen vertikalt av en indre og en ytre allmenning. Dette gir en åpenhet og kontakt mellom de mange etasjene i bygget. Allmenningen åpner seg mot omgivelsene og gir utsikt til fjorden og fjellene. Den er også en «storstue» som knytter seg til skolens viktigste fellesrom: Her er det åpent for bruk av nærmiljøet etter skoletid. Uansett hvor man kommer fra, kan man bevege seg rundt, langs, og gjennom bygget. Bygget og høydeforskjellene på tomten blir utnyttet til å skape varierte uteområder med både skjermede og aktive soner. Det er lagt opp til aktivitetsområder for ballspill og lek, gangveger og steder for opphold og rekreasjon. 

Bygget er i hovedsak oppført i trekledning, men en lys platekledning på brobygget og sokkeletasjen knytter det mot verneverdige Holen skole. Bak den lyse fasaden ligger alle fellesfunksjonene i bygget; som kantine, bibliotek, auditorium, musikk og dans, og formidler byggets innhold utad. Dette gjør det lett å orientere seg i det sammensatte bygget.

Uterom

Uteområdene er utformet med stor variasjon for ulike aktiviteter; fra ro og kontemplasjon blant nyttevekster på skolens takterrasse, til aktivitet og utfoldelse på lekeramper, ballbane og skateplass. Alt med vidt utsyn over Puddefjorden og Bergensdalen, med Ulriken sentralt plassert i bakgrunnen. Alle disse arealene er åpen for nabolaget og gir området en ny park som forsterker skolen som hjertet i nærmiljøet.

Holen skole glir på en naturlig måte inn i bygningsmiljøet på Laksevåg, uten å virke dominerende, og inviterer til et fellesskap for hele bydelen og for nye besøkende til byens flottest plasserte skolebygg.

Miljøambisjon

Skoleprosjektet hadde svært høye miljøambisjoner og er bygget som nesten- nullenergibygg (nNEB), er BREEAM – NOR Excellent sertifisert og gjennomført med fossilfri byggeplass. Bygget har forøvrig fått svært god omtale i media for den flotte terrengtilpassingen og de gode innvendige løsningene (ref. Arkitekturkritikk i Bergens Tidende av 28.12.21), og ble nominert til Bergen kommunes Arkitektur- og Byformingspris i 2022.

Foto: Øystein Klakegg

Holen skole ble valgt ut til Bergen kommunes eksempelsamling:
Arkitektonisk forbild: Holen skole

Holen skole i media:
Hvem som er nominert til Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2022

Prosjektnavn Holen skole Kunde Bergen kommune Sted Bergen År 2018 - 2022 Type Skole 1-10 Størrelse 9300 m2 + utomhus Fag BYGG, LANDSKAP Samarbeidspartnere HUS Arkitekter, CADI Interiør, LAB, Sweco

- Relaterte artikler -

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS