Vi vant entek

Arkitektgruppen CUBUS og Arkitema skal tegne nytt energi- og teknologibygg for Universitetet i Bergen. 

Etter en spennende prosess som startet i fjor høst, er det nå offisielt at vi vant med vårt prosjekt Krystallinsk! 

I innstillingen trekkes det frem at: 

Krystallinsk har foreslått et meget godt byplangrep, med en bred diagonalgate fra Nygårdsgaten til Nygårdshøyden som hovedgrep. Dette vil gi Universitetet en flott adkomst fra sør. Byggets plassering og organisering sikrer en rasjonell og god utnyttelse av tomten, og en god tilpasning til omgivelsene, nabobygg, forholdet til trafikksituasjonen og uteområdet. 

DNA-loopen (prinsipp for indre organisering) skaper åpne og gode arealer mellom seksjonene, noe som bidrar til et levende bygg med mange treffpunkter. 

Byggets geometri gir store muligheter i forhold til funksjonalitet og robusthet til å møte endrede organisatoriske krav i fremtiden. 

Prosjektet består av ett bygg – en bygningsmassen, noe som er å foretrekke med hensyn på drift og vedlikehold av bygget. Laboratoriebygget er enkeøt tilgjengelig fra hver kontoretasje. 

Antall kjerner og sjakter gir bygget mange muligheter for inndeling og variasjon. Den store tekniske kjernen i laboratoriebygget gir en meget god fleksibilitet ved etablering av ulike laboratorier og driften av disse. 

Prosjektet fremstår som å være robust for endringer inn mot et skisseprosjekt og videre detaljering. 

EnTek er en del av klyngesatsingen Bergen Science City – et nytt spennende samarbeid på tvers av forskning og næringsliv med ambisjoner av å være en internasjonal portal for innovasjon innenfor energi, klima og teknologi. 

Vi gleder oss til å ta fatt på denne oppgaven og sammen med byggherren utvikle et godt prosjekt. 

Les mer om konkurranseforslaget på våre prosjektsider. 

- Relaterte prosjekter -

- Relaterte artikler -

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS