Nytt energi -og teknologibygg for UiB

Arkitektgruppen Cubus vant i samarbeid med Arkitema arkitektkonkurransen for nytt energi- og teknologibygg (EnTek). Konkurransen var arrangert av Universitetet i Bergen. Fem kontor deltok i konkurransen etter prekvalifisering.

EnTek er en del av klyngesatsingen Bergen Science City – et nytt spennende samarbeid på tvers av forskning og næringsliv med ambisjoner av å være en internasjonal portal for innovasjon innenfor energi, klima og teknologi.

Tomten ligger i sørlig ende av Nygårdshøyden, nord for Geofysisk institutt og øst for fysikkbygget Bjørn Trumpys hus. Forelesningsbygg i Allégaten 66 vil bli revet.

Bygget er plassert på tomten slik at man har kontakt med både univeritetshøyden og det travle bygulvet ved Nygårdsgaten/Lars Hilles gate, rett ovenfor Media City Bergen. Bygget definerer en ny viktig forbindelse, ”diagonalen”, som gir forbedret tilgjengelighet mellom universitetet og byens viktige målpunkt. Nybygget knyttes naturlig til byens nettverk, akser, alleer og gateløp og tilrettelegger for utvidet tilgjengelighet til universitetstområdet.

Bygget skal styrke muligheten for å jobbe tverrfaglig på alle plan både mellom forsker og student og mellom ulike fagdisipliner i måten kontorer, laboratorier og uformelle og formelle arenaer er organisert.

Prosjektet er bygget opp rundt tre hovedgrep:

Et samlende filter – bygget i situasjonen

EnTek-bygget er møteplassen og filteret mellom forskningsmiljøet på Høyden og aktivitetene i byen. Prosjektet åpner for flyt gjennom bygget, og gir tilgang til gode myldrearealer og faglige treffpunkt. EnTek-bygget strekker seg fra syd til nord, fra kote 12 til kote 20 og danner ny kontakt fra byen opp på Nygårdshøyden både utvendig og innvendig. Langs den nye diagonale gangveiforbindelsen opp til universitetet ligger innganger på ulike plan som skaper tilgjengelighet inn, opp og gjennom byggets ulike fellesprogrammer. På Nygårdshøyden mot syd, og i enden av «universitetsaksen»  etableres et felles byrom mellom de ulike institusjonene. Dette plassrommet samler Realfagbygget, Geofysen, Fysikkbygget og EnTek-bygget med et felles orienteringspunkt og blir en tydelig samlingsarena for forskningsmiljøet. Plassen har fått navnet Forskerparken og danner et åpent felles campusområde som samler funksjonene, uten å stenge viktige bygater.

DNA-loop – Flyt og nærhet mellom fagmiljøer

Planløsningen er selve drivverket for tverrfaglig samarbeid og er avgjørende for dynamikk, trivsel og konsentrasjon. Det tilrettelegges derfor for varierte og fleksible arealer med mye dagslys som gir rom for konsentrasjon, forskning og nytenkning i alt fra cellekontor, felles lab, dynamiske vandringsruter, vitenskapstorg, til utvendig forskningspark. Tydelige definerte faglige enheter knyttes sammen i et sammenhengende fellesareal som snor seg mellom de tre bygningsvolumene og skaper oversiktlig sammenheng. Denne sammenbindingen gir assosiasjoner til en  DNA-streng der basene er ordnet i en samlende struktur

Et åpent dynamisk bygg – energi og merkevare

Omgitt av tyngre, lukkede permanente institusjonsbygg skal EnTek-bygget fremstå som et energisk, åpent og pulserende bygg der aktiviteten og energien kommer innenfra samtidig som viktige energitiltak preger utrykket i fasaden og byggets identitet. Ved å legge offentlige programmer og spennende  aktiviteter på ulike bakkeplan innefor åpne fasader vil det som skjer i bygget være synlig og inspirerende for studenter, forskere og byens befolkning.

Linker til artikler:

Bergens Tidende

Byggeindustrien

På Høyden

Norske Arkitekters Landsforbund

Universitetet i Bergen

Prosjektnavn Entek - Krystallinsk Kunde Universitetet i Bergen Sted Bergen År 2015 - 2019 Type Kontor, Laboratorium, Forskning Størrelse 16 500m2 Fag BYGG Samarbeidspartnere Arkitema
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS