Gatebruksplan Geilo

Et levende sentrumsområde for Geilo

Gatebruksplanen skal være med å styrke Geilo sentrums attraktivitet på flere nivåer. Gjennom den nye planen styrkes tilgjengeligheten og Geilo kan bli et levende sentrumsområde for hytteeiere, fastboende, turister, ungdom, barn og voksne.

Muligheten for maksimal tilgjengelighet med tog buss og bil er unik for Geilo, og gir stedet muligheter til å utvikles til en”grønn ski-destinasjon”. Geilo har også muligheter til å utvikle seg til et ”næringslaboratorium”. Hytten, som ”det andre hjem”, er for mange det stedet en søker inspirasjon og knytter nye kontakter. Ny plan for Geilo skal fungere som en ”næringshage” som gir rom for nye treff og samarbeidsfora.

Vår plan tar utgangspunkt i følgende hovedgrep:
Rød løper: Vi ønsker å gjøre Geilo sentrum til et sted en føler seg velkommen. I det lange draget langs det frigjorte bygulv i Vesleslåttvegen ”ruller” vi ut et gulv som ønsker alle velkommen både vinter og sommer.
Direkte kontakt mellom jernbanen og sentrum skapes av ny bro fra jernbaneperrongen og ned i gågaten.
Byteppet: Fjellet bringes inn i sentrum gjennom etablering av et kontinuerlig, bølgende landskapsteppe som knytter sammen landskapet fra togperrong til Vesleslåttvegen.

Prosjektnavn Gatebruksplan Geilo Kunde Hol kommune Sted Hol kommune År 2007 Type Byrom Størrelse 30 000 m2
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS