Gravdalsfeltet – Varsel om mindre endring av reguleringsplan

I forbindelse med bygging av Gravdalsfeltet ble hovedvegsystemet bygget ut i hht. godkjent teknisk vegplan, men den byggede vegen avviker noe fra gjeldende reguleringsplan. Arkitektgruppen CUBUS har derfor, på vegne av Optibo Utbygging AS, utarbeidet forslag til endring av reguleringsplanen for å sikre samsvar mellom plan og etablert løsning.

Det er foretatt innmålinger av bygd situasjon der teknisk vegplan viste avvik fra gjeldende reguleringsplan. Reguleringsendringen som det nå legges opp til omfatter mindre justeringer og parallellforskyvinger i planen slik at planen tilpasses etablert løsning. Det er gjort noen mindre justeringer i formålsgrensene som følge av justering av veglinjer. Plankartet omfatter nye feltbenevnelser, og reguleringsbestemmelsene er justert for å gjenspeile dette.

Forslaget til nytt plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og en forenklet planbeskrivelse finner dere her:
Gravdalsfeltet_Plankart
Gravdalsfeltet_Reguleringsbestemmelser
Gravdalsfeltet_Planbeskrivelse

For kommentarer eller merknader til endringen, ta kontakt med Linn Skjold på linn@arkcubus.no eller 45201225.

Frist for merknader er satt til 27.11.20

Alle mottatte dokumenter og merknader vil bli oppsummert, kommentert og oversendt Bergen kommunen sammen med komplett forslag til reguleringsendring.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS