Mixed use & Kronstad X

Utgave 9 av Detail Magazine tar for seg temaet «mixed use» – å skape fleksible, multifunksjonelle bygg som huser mange funksjoner.  Konseptet er stadig mer synlig i Norge og over store deler av verden. I tillegg til økonomiske fordeler, vises det til at en miks av funksjoner i bygg kan bidra til å unngå sosiale og infrastrukturelle problemer som fort oppstår ved utviklingen av homogene prosjekter og områder.

«Mixed use» skaper gode dynamikker som gir aktive og attraktive områder, men kan også by på nye utfordringer. Viktigheten av menneskelig skala må ikke gå tapt i møtet med store ambisjoner om å skape kompakte byer med mangfoldige tilbud. Denne problemstillingen oppstår også i fortettingsprosjekter. For eksempel må et bygg som huser næring, publikumsrettet aktivitet og bolig sikre en offentlig og inviterende karakter som bidrar til aktivitet. Samtidig skal bygget verne om privatliv for faste brukere og beboere i prosjektet. Definisjonen av, og skillet mellom, offentlige, halvprivate og helprivate arealer krever derfor ekstra oppmerksomhet.

Mixed use i praksis

Kronstad X ligger (som navnet tilsier) ved et kryss, i aksen der bybanelinjene i Bergen treffes og i umiddelbar nærhet til stopp for begge linjene. Dette skaper en betydelig strøm av mennesker til og rundt prosjektet. Ettersom kvartalet har flere publikumsrettede tilbud, inngår pendlere og kollektivreisende som brukere, i tillegg til de som bor og jobber her. Bakgrunnen for at folk oppsøker Kronstad X har et vidt spenn: De som har sin arbeidsplass i bygget. De som ønsker en trivelig kaffepause på veien, eller gjør ærend mens de venter på neste bybane. Brukere av treningssenter som besøker prosjektet regelmessig. Studenter og travle foreldre som gjør ukeshandelen. Folk som oppsøker helsepersonell eller andre fagpersoner i profesjonell sammenheng. Naboer kjøper ferskt brød til helgefrokosten. Listen er lang.

Kan alle disse menneskene gjøre sine ærend uten å forstyrre dem som bor her? Gjennom god og bevisst prosjektering vet vi at svaret er et rungende ja!

- Relaterte prosjekter -

- Relaterte artikler -

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS