Et pulserende lokalsenter på Kronstad

Kronstad X er et lokalsenter som ligger i knutepunktet mellom byens to bybanelinjer. Prosjektet huser spise- og møtesteder, dagligvarehandel, helsetjenester, treningssenter, kontorlokaler og 50 leiligheter.

Prosjektet har en svært sentral plassering som er optimal mht. valg av gange, sykkel og kollektiv som transportformer. Dette gjenspeiles i utforming av inngangsparti, parkeringsløsninger og samspillet mellom bygget og bybanens anlegg.

Sammenheng med omgivelsene har vært i førersetet i utforming av prosjektet. Bygningsvolumene brytes opp i både form, materialitet, uttrykk og høyder, og fargepaletter er hentet fra tak og fasader i nærområdet. Næringslokalene ligger i det laveste volumet med fasader i glass og mørke fargetoner, mens boligdelen er utformet i varme trefarger med detaljer i ulike nyanser av bruk og oransje. Dette gir en fin kontrast og god lesbarhet i bygget.

Utforming av utomhusarealer på bakkeplan glir sømløst sammen med anlegget til Bybanen og skaper et sammenhengende gatemiljø. Det er også etablert en stor felles takhage for beboerne i prosjektet, og flere mindre takterrasser for næringslokalene, med benker, sittegrupper, lekeplass, beplantning og utekjøkken.

Deler av den eksisterende bebyggelsen på tomten er bevart, og gir prosjektet særpreg og historisk forankring. Andre miljøtiltak i prosjektet inkluderer bruk av grønne tak, fjernvarme, varmegjenvinning innad i bygget, prosjektering som sikrer energiklasse A for store deler av bebyggelsen, BREEAM Excellent for kontor virksomhet, svært lav parkeringsdekning, og valg av plantearter som stimulerer biologisk mangfold og skaper trivelige uterom.

Bærekraftig bydelsutvikling

At folk kan leve der de bor er positivt for miljø, stedsidentitet og gode naboskap. Ved å samle boliger og viktige hverdagsfunksjoner reduseres også behovet for bilbruk for både beboere og forbipasserende/ gjennomreisende. Kronstad X stimulerer gjennom sitt brede tilbud til aktivitet som gir positive ringvirkninger i nærmiljøet og tydelig styrker bydelsutviklingen.

Les mer om prosjektet på kronstadx.no og bygg.no.

Illustrasjoner: Arkitektgruppen CUBUS og Backer AS.

Foto: Arkitektgruppen CUBUS, Øystein Klakegg og Lars Svenkerud

Prosjektnavn Kronstad X Kunde Backer AS / Lars Jønsson Sted Bergen År 2012 - 2023 Type Mulighetsstudie, reguleringsplan, næringsbygg, kontorbygg, boligbygg og treningssenter Størrelse 19 000 m2 Fag BYGG, LANDSKAP, PLAN
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS