BJØRNARHALLEN TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Planetaten har vedtatt offentlig ettersyn av planforslag for nye Bjørnarhallen!

Prosjektet omfatter ny dobbel idrettshal og opprustning av eksisterende skoleplass for Garnes skule. Totalen blir en bedret hverdag for skolebarna, idrettsfasiliteter for både bredde- og toppidrett, og et naturlig samlingspunkt og møtested for nærmiljøet.

Prosjektet er et godt eksempel på tverrfaglig samarbeid på kontoret, og i tett dialog mellom ark, lark og plan har vi funnet gode løsninger på en trang tomt. Fagnotatet gjenspeiler dette med få innspill til justeringer i videre prosess.

Høringsperioden løper fra 24.02.24 til 09.04-24.

Les mer om prosjektet på lenken under.

 

- Relaterte prosjekter -

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS