Bjørnarhallen

Ny dobbelthall på Garnes

På Garnes i Bergen kommune skal den eksisterende Bjørnarhallen erstattes med en ny dobbelt idrettshall. Hallen skal etableres med to håndballbaner med tilhørende garderobeanlegg, aktivitetshall og sosialt rom. Etableringen av nybygget beslaglegger deler av utearealet til Garnes skule som er nærmeste nabo, dette arealet skal erstattes gjennom prosjektet.

Tomten er begrenset, og planoppgaven er derfor knyttet til å finne en balanse mellom å skape et godt idrettsbygg, oppgradere utearealet til Garnes skule og legge til rette for gode mobilitetsløsninger for området. Utearealene i prosjektet vil ha en viktig rolle som møteplass for nærmiljøet og knytte idrettshallen og skolen tettere sammen.

Planforslag forventes sendt til 1. gangs behandling våren 2022.

Prosjektnavn BJØRNARHALLEN Kunde BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING Sted ARNA, BERGEN År 2020- Type REGULERINGSPLAN IDRETT, UTEAREAL SKOLE Størrelse BRA CA 4.300/47,4 DAA Fag BYGG, LARK, PLAN Samarbeidspartnere SWECO NORGE AS
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS