Vi styrker laget

Vi gleder oss over å ha forsterket kontoret med syv nye medarbeidere det siste året, som på hver sin måte bidrar med ulike blikk og innfallsvinkler i arbeidet om å nå vårt viktigste mål: å skape bygg som er mer enn et bygg, og levende byrom som skaper helhet og aktivitet i byen. Nyansettelsene bygger oppunder vår ambisjon om å være et tverrfaglig, bredt og allsidig kontor der vi lærer av hverandre, og der ulike interesser og kompetanse bidrar til et nysgjerrig og nytenkende arbeidsmiljø. Det er derfor en glede å introdusere de nyeste tilskuddene:

Øystein Gagnat  – Arkitekt (BAS, 2021). Ansatt siden August 2021. Tidligere bachelorgrad i produktdesign på HiOA/OsloMet (2015). Har jobbet som studentpraktikant hos oss i 2018-2019. Skrev masteroppgave om strandsoneforvaltning og om arkitektur som verktøy for å sikre tilgang til sjøen.

Martin Storesætre Aronsen  – Landskapsarkitekt (NMBU, 2021). Ansatt siden Januar 2022. Martin har tidligere studert psykologi og kognitiv vitenskap, og skrev masteroppgave om Sælenvassdraget og den nye områdereguleringsplanen for Fyllingsdalens sentrale deler.

Aashild Lauvsnes Øren  – Sivilarkitekt (NTNU, 2008). Ansatt som plankonsulent hos CUBUS siden Juni 2022. Aashild har erfaring med planarbeid fra Norconsult, der hun blant annet jobbet med mulighetsstudier og reguleringsplaner som primært fokuserte på byform/byrom og stedsutvikling. Hun har også erfaring som prosjekterende arkitekt hos Torstein Ramberg AS. Hun skrev masteroppgave om Byen som historieforteller, med Berlin som case.

Brita Underdal  – Landskapsarkitekt NMBU (2017). Ansatt August 2022. Brita har tidligere jobbet som LARK hos Østre Linje i Askim med ulike prosjektskalaer, skoler, boligprosjekter og reguleringsplaner. Hun har også utdannelse som agronom, samt erfaring med gårdsdrift fra sitt hjemsted i Underdal. Brita skrev masteroppgave om «Minihusfelleskap som virkemiddel i stedsutvikling».

Henrik Schmidt – By og- regionplanlegging (NMBU, 2016). Henrik har tidligere jobbet som planlegger i Nittedal kommune. Han skrev masteroppgave om «strandhagen», en kombinasjon av parsellhage/kolonihage og hyttefelt på dyrka mark i strandsonen. Han har i tillegg bachelorgrad i samfunnsgeografi og fagbrev som tømrer.

Maren Stenersen – Studentpraktikant, Arkitektstudent ved BAS (ferdig med fjerde år). Ansatt fra August 2022. Maren har hatt et halvt års utveksling i Gøteborg, og et halvt år ved AHO i Oslo. Som student har hun vist interesse for og fokusert på fag som omhandler bærekraftige løsninger innenfor arkitektur, og ønsker å rette masteroppgaven mot et tema knyttet til dette.

Sergio Scarponi  – Vår nye lunsjmedarbeider fra August 2022. Han kom til Norge fra Italia i 2012 – og har blant annet har jobbet som tilsynsvakt for skoler i Bergensområdet og som kjøkkenansvarlig. En positiv, engasjert og allerede høyt verdsatt ansatt hos oss.

Vi synes det er kjekt at erfarne såvel som nyutdannede ønsker å bidra til å skape fremtidens by sammen med oss. Vi gleder oss til flere prosjekter med både nye og gamle kollegaer!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS