Vi bygger og fortetter et helt kvartal

Arkitektgruppen Cubus prosjekterer og regulerer Kronstads nye lokalsenter i knutepunktet der dagens bybanelinje vil møte den nye linjen til Fyllingsdalen.

Stort nytt lokalsenter for Kronstad

Det gamle trelastkvartalet til Andr.Olsen AS skal bygges om, og vil om få år bli Kronstads nye lokalsenter. Både utforming og den gjennomføring av prosjektet er nøye koordinert med etableringen av den nye bybanelinjen til Fyllingsdalen.

Kronstadkvartalet skal utvikles med kaféer og butikker på gateplan, inkludert en utvidet dagligvarehandel. Tilbudet av helsetjenester videreføres og dagens treningssenter skal bli enda større. Kvartalet kan på mange måter sies å utgjøre nordenden av Campus Kronstad. Dette reflekteres i at nybyggets kontoretasjer også er regulert for undervisning, og i måten kvartalet blir utformet på. I de tre øverste etasjene vil det bli boliger med tilgang til store takhager.

Kvartalet etableres med en offentlig passasje – en snarvei – mellom Bjørnsonsgate og Inndalsveien. I sør vil bygget henvende seg mot det nye bybanetorget. Prosjektet er utviklet og utformet i samspill med Bybanen utbygging, noe som skal videreføres frem til bane og bygg er ferdigstilt. Det er en målsetning at lokalsenteret skal stå klart i forkant av nye traséåpning i 2022. Hele prosjektet er på i alt ca. 20.000 m2. bygg og adskillige m2 by og uterom.

Byggherre er Andr Olsen As og entreprenør er p.t. LAB

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS