Selegrendbevegelsen på Nasjonalmuseet

CUBUS-prosjektet Selegrend Hesthaugen er med i utstillingen Inn i fellesskapetNasjonalmuseet i Oslo, en utstilling om fellesskap og utenforskap. Utstillingen ser blant annet på hvordan ideer om fellesskap, trygghet og relasjonsbygging har preget arkitektur og byutvikling de siste 70 årene.

«Hvordan har ideer om fellesskap preget arkitektur og byutvikling? Hva er det som får oss til å føle oss trygge i et rom? Kan arkitekturen bidra til å skape relasjoner til andre?»

 På 70- og begynnelsen av 80-tallet var Arkitektgruppen CUBUS med på utviklingen av selegrendene i Bergen (Hesthaugen i Åsane og Nordås i Fana). Boligprosjektene ble basert på omfattende beboermedvirkning og selvbygging i en tid der boligbygging endret seg fra å fokusere på kjernefamilien til å tenke inkluderende og på fellesskapet.

50 år senere står flere av kjerneverdiene fra selegrend-prosjektene sentralt på kontoret, hvor vi ønsker en prosjektutvikling med brukeren, stedet og merverdi som viktige stikkord i vår prosjektutvikling.

Vi er glade for å få bidra til en spennende utstilling, og håper mange får denne med seg!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS