Wergeland

Områdeplan Wergeland

Som ledd i Bergen Kommunes satsing på byutvikling rundt bybanestoppene, var det nødvendig å se på en områdeplan for Wergeland.

Mange paralelle reguleringsplaner var under utvikling på Wergeland. Områdeplanen skulle binde disse sammen i et helhetlig grep for stedet og danner gode offentlige rom rundt et sentralt Bybanestopp.

I utviklingen av området har tilgjengelig til og fra Bybanestopp og busser vært førende for valg av byrom og gangveisystem. Minde alle/ Storetveitvegen er en viktig trafikkal tverrforbindelse for Bergensdalen og har vært en utfordring i utviklingen av gode byrom. All trafikken vil i nær fremtid gå igjennom Wergelands sentrale deler. Planen tar hånd om en eventuelt fremtidig alternativ løsning for gjennomgangstrafikken slik at byrommene kan fungere i fremtiden. Bebyggelsen er derfor  primærelementer i utformingen av  gode byrom, ikke veien.
Arkitektgruppen Cubus har vært med i utviklingen av områdeplanen med  byrom, kommunikasjonsårer, boligområder og næringstomter, samt utarbeiding av skisser, arealberegninger og  plankart.

Prosjektnavn Wergeland Kunde Bergen kommune Sted Bergen År 2010 Type Områdeplan langs bybanen Størrelse 17 500 m2
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS