Vindharpeveien

Prosjektet er et resultat av en 1.plass i en åpen plan- og designkonkurranse, utlyst av Bergen tomteselskap i 2006.

Boligområdet består av 41 boliger i rekke med leiligheter på 118-134 m2 over to plan.

Bebyggelsen ble formet ut fra fire overordnede hensyn:

  • bevare mest mulig av kollene / naturen i syd
  • identitetsskapende fellesskap for bebyggelsen
  • god kontakt mellom boenhetene ved henvendelse til felles uterom
  • gode solforhold for alle boliger og alle felles uterom.

Det var også et overordnet mål å skape et bilfritt miljø, trygt for lek og opphold, der bebyggelsen ble organisert rundt tun og interne gaterom. Alle boligene ”sogner” til en gate, og ved en miks av rekkehus med inngang på ”stueside” i vest og ”kjøkkenside” i øst, blir alle uterommene aktivisert og styrket som sosialt treffsted for beboerne. Gangveier, leke- og oppholdsplasser er planlagt etter prinsipper for om universell utforming. Det er lagt vekt på en tydelig situasjon, med et tydelig hierarki fra p-plass til inngangsdør, der organiseringen rundt et tun og en gate er lett å orientere seg i for alle besøkende. Det er det også etablert snarveier fra alle rekker og ut i til de bevarte grøntdragene, og de omkringliggende boligfeltene.

Bebyggelsen er planlagt mht ønske om miljøvennlig byggeri. Rekkehusene er derfor bygget som lavenergiboliger, der energiforbruket er redusert med nærmere 40% i forhold til vanlige bygg. Dette gir en bærekraftig arkitektur, og en bærekraftig fremtid. Halvparten av boligene er også planlagt med universell tilgjengelighet, der alle hovedrommene er samlet på inngangsplanet.

Området var opprinnelig planlagt med lokal overvannshåndtering med et åpent fordrøyningsbasseng med grunt vannspeil og randbeplantning. Dette ble siden tatt ut av prosjektet.

Prosjektnavn Vindharpeveien Boliger Kunde JM Byggholt AS Sted Bergen År 2011 Type Lavenergiboliger i rekke Størrelse 6 200 m2
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS