Urbanisering av Mindemyren

Foretting og utvikling av Mindemyren

Vinteren 2009 ble Arkitektgruppen Cubus prekvalifisert til et parallelloppdrag for å utarbeide et planforslag for fortetting og utvikling av Mindemyren, med fokus på arbeidsplassintensiv næring og offentlige rom.

Hovedideen er å revitalisere Mindemyren til å bli en attraktiv bydel for både arbeidstakere, beboere i området, beboere i tilgrensende områder i tillegg til at området skal bli en attraksjon for den øvrige del av Bergens befolkning.

For å nå dette målet tror vi på en systematisk prioritering av areal til næringsformål i kvartalsstruktur langs randsonene av området. Disse arealene får en høy grad av utnyttelse slik at man kan frigjøre store deler av den sentrale dalbunnen til en stor, sammenhengende naturpark, der elven Lonen er kommet fram i lyset igjen. Dette gir næringsarealer med god fordeling av lys, luft, utsikt, tilkomst og eksponering mot hovedvei og god tilgang til Mindeparken og grøntbeltet på langs.
Samtidig gir det eksisterende boligområdet i Løvstakksiden de fellesarealene områdene mangler.

Mindemyren skal bli et navn som assossieres med attraktive, framtidsrettede næringsareal og kontorarbeidsplasser i et område som gir en høy grad av opplevelse. Den store, grønne naturparken er planlagt med stort artsmangfold samt muligheter for ballspill, skating, turgåing, lek, piknik, fiske, vannleker osv….

Lonen skal gjenåpnes og gå som en blå åre gjennom område og tilføre både biologiske kvaliteter og bruksverdi.

Prosjektnavn Urbanisering av Mindemyren Kunde Bergen kommune Sted Bergen År 2009 Type Mulighetsstudie planforslag
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS