Urbane bomiljøer

Veileder og eksempelsamling med gode urbane bomiljøer.

Alle skal bygge kompakt, men hva skjer når kompaktbymodellen lander i distriktet og i små og mellomstore byer? Det er viktig å planlegge veksten på en måte som sikrer at når vi skal bo tettere, også skaper gode bomiljø som fremmer vår livskvalitet. Arkitektgruppen Cubus har ledet arbeidet med å utvikle veilederen «Livskraftige urbane bomiljø» som tar for seg 13 ulike bomiljøer som utmerker seg i mylderet av nybygg over det ganske land.

I denne samlingen står mennesket  som bruker i fokus. Vi ønsker en bredere tilnærming til tematikken bomiljø, og fokuserer derfor særlig på bruken av bomiljøet. Det fysiske miljøet påvirker sosiale strukturer og praksis. Et positivt samspill mellom omgivelser, handlinger og menneskelig interaksjon, fremmes blant annet gjennom attraktive møteplasser. Møteplassen tilrettelegger dannelse av tilhørighet, og arenaer for dugnadsarbeid og andre felles aktiviteter i et boligområde kan også påvirke sosiale forhold som trivsel og trygghet positivt. De offentlige og/eller felles utomhusområdene har en sentral rolle for miljøet slik brukerne opplever det, og har derfor stått i fokus i arbeidet med samlingen.

I tråd med dette har vi søkt etter prosjekter som på ulikt vis legger godt til rette for kontakt mellom beboere og andre aktører i bomiljøet. Det kan være prosjekter som tilrettelegger for kolonihagedrift i felles uterom slik som Måken i Bergen, prosjekter som er planlagt som arena for frivillighet og omsorgstjenester, slik som Skoggata bo- og servicesenter i Moss, eller prosjekter som tilfører nabolaget nye typer sosiale aktivitetsrom i området, slik som Berg studentby i Trondheim.

Fortettingsideologien har også en politisk side. Intensiveringen av arealbruk i kombinasjon med en høy andel boliger i tette strøk, fører til at kampen om byens rom og ressurser kommer tydeligere til uttrykk. Dette skjer for eksempel gjennom økende privatisering og utestenging av andre brukergrupper.  Bevissthet om hvilke grep som må til for at alle skal ha lik rett til byens fellesskap og tjenester bør stå sentralt i fortettingsprosesser. I motsatt fall risikerer vi i lengden å legge til rette for systematisk urettferdighet. Profittdrevne utviklingskrefter favoriserer i liten grad denne type forhold. Det offentlige har derfor en viktig rolle i å sette slike hensyn på agendaen, og korrigere markedet kontinuerlig.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Ideas2evidence og Senter for Byøkologi. Prosjektleder var Tina Sinclair fra Arkitektgruppen Cubus. Oppdrgasgiver var Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akreshus fylkeskommune.

Prosjektnavn Urbane bomiljøer Kunde Akershus fylkeskommune Sted Norge År 2015 Type Boliger
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS