Strangehagen 13

Boligfortetting i historisk bymiljø

Strangehagen 13 ligger i det historiske bymiljøet på Nordnes i Bergen sentrum. Bevaring av den eksisterende gatestrukturen og tilpasning til kulturmiljøet i nærområdet har vært premissgivende i utformingen av prosjektet, samtidig som det har vært viktig å skape arkitektur som gir gode boliger, bidrar positivt til byutviklingen og som speiler samtiden.

Prosjektet huser fire familieboliger med universell tilkomst fra Strangehagen, fordelt på to tomannsboliger. Småhustypologien i to og tre etasjer harmonerer godt med gaten og den omkringliggende trehusbebyggelsen. Formspråket og materialbruken henter inspirasjon fra det historiske trehusmiljøet rundt; høyder, proporsjoner, materialbruk og takvinkler skaper en tydelig dialog mellom eksisterende og ny bebyggelse.

Alle boenhetene har egne innganger med henvendelse mot en forplass mellom bygg og gateløpet i Strangehagen, som gir god kontakt mellom bebyggelse og gate. Byggenes plassering med litt avstand til gateløpet sikrer likevel privatliv i boligenes 1. etasje. Fargebruken i prosjektet skiller boenhetene fra hverandre og gir god variasjon, samtidig som prosjektet en tydelig identitet. Fargepaletten er hentet fra nærmiljøet på Nordnes og bidrar til at bebyggelsen innordner seg på en helhetlig måte.

Fortellingen om Nordnes

Kulturmiljøet på Nordnes har hatt en gradvis tilblivelse, der bybranner har herjet, bygg har blitt reist og revet, forfalt og blitt bygget opp igjen. Ny bebyggelse har blitt til på stedets premisser, og utviklingen gjenspeiler historiske behov og praksiser. Resultatet er et finmasket nettverk av smitt og smau, grønne rom og bebyggelse av ulik karakter. Prosjektet i Strangehagen viderefører tradisjonen med gradvis fortetting som speiler ulike epoker, og tilfører på denne måten et nytt kapittel som representerer vår samtid i den pågående fortellingen om byutvikling på Nordnes.

Prosjektnavn Strangehagen 13 Kunde Larsen og Solheim AS Sted Bergen, Nordnes År 2017 - Type Bolig Størrelse 0,9 daa / 530 m2 BRA Fag BYGG, LARK, PLAN
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS