Skottegaten 21

Skottegaten 21 har endelig fått en helhetlig rehabilitering.

Det klassiske skorsteinshuset på Nordnes´ vestside ble opprinnelig oppført i 1897, med 14 leiligheter i tillegg til butikklokale mot gateplan. Prosjektet ligger i hensynssone for bevaring av kulturmiljø, og berører et automatisk fredet byanlegg fra middelalderen. Bygningen har etterhvert, med sine slitte murfasader, og flotte, men rustne smijernsbalkonger fått behov for mer omfattende vedlikeholdsarbeid. Midt blant tagging og fasadesprekker fantes et unikt verk av gatekunstneren Dolk.

I 2017 hadde Hapi Eiendom overtatt den fire etasjes høye bygården, og, i samarbeid med CUBUS, startet å utvikle et rehabiliteringsprogram. Etter flere bearbeidingsrunder fikk prosjektet rammetillatelse for modernisering i tråd med dagens krav til standard, samtidig som fasader og andre verneverdier ivaretas. Huset inneholder nå fem mindre og fem større familieleiligheter (75-80 m2). Det gamle næringslokale i 1. etasje ble også endret til boligformål.

Samtlige enheter vil være universelt tilgjengelige via heis i nytt heishus i bakgård, som er formet slik at det underordner seg, og har en naturlig tilpasning til det etablerte miljøet både med hensyn til utforming, materialbruk og høyder. Ifølge Kulturminneloven har Riksantikvar gitt dispensasjon for graving i fredet bygrunn. Den rikt ornamenterte fasaden mot Skottegaten og Vestre Holbergsallmenning ble pusset opp og tilbakeført med malt puss, stukkatur og med smijernsbalkongene nylaget etter de opprinnelige.

CUBUS har, i samråd med Byantikvaren, funnet frem til et passende formuttrykk.

Boenhetene har fått en romslig sykkelparkerings- og bodkjeller, og et hyggelig beplantet fellesareal på en liten bakplass mot Munkebekksmauet. Dolk-bildet er også tatt vare på og beskyttet med plexiglass.

Prosjektnavn Skottegaten 21B Kunde Hapi Eiendom AS Sted Bergen, Nordnes År 2017-2022 Type Boligbygg Størrelse 900 m2 Fag BYGG, SØK
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS