Skiparviklia 3D

Terrengtilpasset boligprosjekt på Hopsåsen i Bergen

Skiparviklia 3D er et boligprosjekt i ytre fortetningsone i Bergen kommune. En stor villaeiendom i sterkt skrånende terreng blir fortettet med 4 vertikale rekkehus fordelt på 2 saksete bygningskropper. Leilighetene får store terrasser som er godt skjermet i forhold til hverandre. Alle enhetene har 3-4 soverom og er godt tilrettelagt  for barnefamilier. Det er heis i bygget, og alle enheter har universell tilgjengelighet. Parkering er løst som fellesparkering i p-kjeller. Det er også et stort felles, uteareal  på tomtens mest solrike del med flott utsikt over Nordåsvannet mot Løvstakken. Prosjektet vil ha et treuttrykk med  liggende trekledning på alle fasader. Eksponerte murer  er i naturstein. Taket vil ha sedumdekke som vil  forsterke et grønt uttrykk sett fra øst ; Hopsåsen.  Det er mulig å komme fra inngangsdelen mot Skiparviken i vest til Øvre Hopsåsen via en enkel gangvei/trapp. Hele øvre del av tomten er tenkt beholdt som en naturtomt. Prosjektet fikk 8.september, 2021 rammetillatelse basert på adgangen KPA 2018 gir til å dispensere fra plankravet når tomten er under 1500 m2 og det ikke er flere enn 4 boenheter. Prosjektet har et fotavtrykk på bare 300 m2, men har en samlet BRA på 922 m2. Prosjektet ble utviklet i bl.a. fint samspill med Byarkitekten.

Skiparviklia 3D vil ventelig få byggestart i 2021.

Prosjektnavn Skiparviklia 3D Kunde Skiparviklia 3D AS Sted Hopsåsen, Bergen År 2019-2023 Type Bolig
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS