Sjøfronten i Mo i Rana

Ny sjøfront i Mo i Rana

Der Mo i Rana møter fjorden ligger sjøfronten. Denne er bygget på fyllmaser fra byens industri, gruver og jernverk. De bærende ideene bak utformingen er felleskap, identitet og soliditet. Mye av Ranas identitet ligger i fellesskapet – det å løfte sammen for å skape en stålindustri som ble og fremdeles er, bærebjelken i samfunnet her. I poesien til Laila Stien, en kjent Nord-Norsk poet og forfatter, finner vi gjenklang av disse tankene.  Skåret i stål og lagt ned i gangveien. Hun skriver om livet på verket – livet i og med industrien, og hvor tett dette henger sammen med identiteten til byen. Tekstene som er brukt i prosjektet taler til oss om kraften som ligger i samholdet.

De vet hva de bygger

De er med

Løfter sammen

Har en pakt, et språk, en puls, en samklang

De får det til

Det vokser, sprenger grensene for alt de har tenkt

Rett nok er løftene tunge, skiftgangen hard

Varmen drepende

En og annen hestpeis av en formann finnes det òg

Utformingen har en soliditet og en enkelhet som skal tåle en støyt og vare gjennom en hel del vinterstormer. Bruk av norske materialer i granitt, lokalt stål og betong er viktig for å sikre kvalitet og lokal forankring; benkene står på stålbein, som Mo i Rana står støtt på sin stålproduksjon. Enkelheten i designet gjør det også mulig å variere uttrykk og funksjon når promenaden skal føres videre.

Prosessen, etter konkurransen startet med folkemøter og workshops,.  Interesserte Ranaværinger har bidratt med verdifull lokalkunnskap, diskusjoner og innspill underveis. De første som fikk et ønske oppfylt var skarven på Moholmen; seks nye staker som hvileplasser og utkikk – et signal tidlig i løpet om at noe var på gang langs sjøen. Prosjektet skulle ta hensyn til det som var og er, samtidig som det la til rette for ny og økt bruk slik at Mo i Rana kan vende seg mot sjøen igjen.

Bruk av lokale materialer og kunnskap inspirerer til innovasjon og evne til omstilling.

Basert på 1 premie i idè konkurransen i 2013. Prosjektet ble fullført i 2018 og mottok Mo i Rana sin byggeskikkpris.

Materialer.

Granitt. Evjen

Benker, renner med tekst og lyspullerter. Cortenstål.

Benker på armeringsjern. Fiberbetong.

Lysstaver, LED

Prosjektet er ble publisert i flere arkitektur nettsider:

• Archinet

• Plusmood

• Espaço de Arquitectura

• Norske Landskapsarkitekter forening

• Arkitektnytt

• AECCafe

• Ranablad

Prosjektnavn Sjøfronten i Mo i Rana Kunde Mo i Rana kommune Sted Mo i Rana År 2018 Type Byrom og Landskap Fag Landskapsarkitektur Samarbeidspartnere Haltenbanken, Studio Gohde, NODE Rådgivende Ingeniører
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS