Samlokalisering av det Humanistiske Fakultet

Konkurranse for nytt universitetsbygg for HF- fakultetet UiB

Arkitektgruppen Cubus deltok sammen med Arkitema i mini-konkurranse for samlokalisering av nytt universitetsbygg for HF- fakultetet ved Universitetet i Bergen.

HF- fakultetet er i dag spredd i 10 ulike bygg på universitetshøyden i Bergen sentrum. Et nytt bygg på Dokkeveitomten, rett ved Sydenshaugen skole og HF-bygget vil kunne være med på å samle miljøet og gi bedre betingelser for kontakten på tvers av faggrenser og møtet mellom studenter og ansatte.

Prosjektet er bygd opp rundt tre hovedgrep: et nytt bygulv, sammenkobling av byggene i et glassbygg, og et nytt hevet volum på dokketomten.

HF- bygget og Sydenshaugen skole er bygg med særpreget identitet og karakter knyttet til sin tid og byggeperiode. Forslaget legger opp til at det nye bygget på Dokkeveitomten får si egen karakter. Sammen former de tre byggene karaktersterke bygg, bundet sammen i mellombygget og et felles bygulv. Mulighetsstudiet legger tilrette for møtesteder som kan være mer på å styrke kontakten mellom fakultetets ulike fagmiljø.

Prosjektnavn Samlokalisering av det Humanistiske Fakultet Kunde Universitet i Bergen Sted Bergen År 2018 Type Universitetsbygg, konkurranse Størrelse 3700 m2 Fag Byggarkitektur Samarbeidspartnere Arkitema
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS