Osøyro terminal

Innbudt konkurranse for ny bussterminal og parkeringsanlegg i Os Kommune.

Aritekt og landskapsarkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS, Teknisk konsulent: Multiconsult, Fotomontasjer: Fabian Schnuer Gohde

I grunnlaget for konkurransen ble det lagt vekt på at prosjektet skulle bli en generator for videre urban utvikling av Os sentrum.
Deltagerne ble oppfordret til å utfordre kjente forestillinger om hva et parkeringshus kunne være.

Bygget har 280 parkerigsplasser, sentral for drosjer og bussterminal. I tillegg har bygget fleksible arealer for utleie til ulike typer aktiviteter. Sentralt plassert ved det nye torget, rådhuset og handlegater.

Osøyro terminal ligger i lengderetning nord – sør, mellom Rådhuset og riksveien. En tett situasjon midt i sentrum, et sentrum som er på vei til å vokse og bli mer konsentrert.
Da er det viktig å ta vare på de gode kvalitetene som finnes i Osøyro, samtidig som det gode bylivet vokser frem. Os sentrum har en flott beliggenhet ved munningen til Oselva og det store himmelrommet over fjorden. Rådhusplassen blir et viktig sentralt byrom når parkeringsplasser flyttes inn og gir rom for fotgjengere og nye aktiviteter.
Bygulvet fører rett inn i kollektivterminalen, som åpner seg mot plassen i sør og handlegaten i nord. Det er oversiktlig, men med tak og venterom for sure dager.
På terrenget som løfter seg opp til byggets andre nivå kan en fint komme opp og få utsikt mot fjorden og oversikt over plassen, hvor vannet er trukket inn i form av et basseng, og en lund av furutrær gir mykhet til plassen.
Innkjøring for busser skjer fra rundkjøringen, med utkjørsel til handlegaten i nord. Taxisentralen er plassert i sør, lett tilgjengelig, både fra utsiden og via servicebygget i øst, hvor det er publikums- og service/personalfasiliteter i tillegg til trapp / heis til parkeringsetasjer.
Parkeringshuset og kollektivterminalen er planlagt som døgnåpent. Tilleggsfunksjoner for personal og publikum, som venterom, kiosk/kafè og toaletter, er arealer som kan stenges av.
En langsgående rampe går fra Rådhusplassen i sør og over riksveien i nord. Denne knytter fotgjengere og syklister til vestre side ved riksveien, ”Bytorget” / Øyro og Rådhusplassen.
Første parkeringsetasje kan nåes direkte fra denne.
Heis er plassert i forbindelse med trappehuset i sør. I nord ligger trappen innenfor
trespilene. En bred trapp fører ned til bygulvet og handlegaten, som er et synlig signal innover gaten.

Prosjektnavn Osøyro terminal Kunde Os kommune Sted Os År 2014 Type Næringsbygg, Landskap og Byrom
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS