Nykirkekai – Nye kaibygg

Nye skur i Bergens havn

Det fysiske miljøet langs Vågens vestside er preget av tydelig kvartalsstruktur med almenninger. Havnerelaterte bygg langs sjøsiden er gjerne lave og lange med godt utkragede tak som gir lé for utendørslagring.

Ideén bak Havnevesents nye bygg på Nykirkekaien var å opprettholde den lave og rolige strukturen. La karakteren av enkle former og svevende tak fortsatt stå som en kontrast til tyngden i byggene bak.

Som nærmeste nabo ligger Nykirken. Denne har i lang tid vært nokså skjult fra sjøsiden p.g.a bl.a store limtretak og andre lagerforhold. Det ble viktig for oss å åpne opp mot sjøen og la våre bygg danne en ramme rundt frontmotivet til kirken. Denne er igjen blitt et midtpunkt og en aktiv deltaker i et byrom.

Material og fargevalg er bevisst holdt enkelt for at byggene ikke skulle bli konkurrenter til kirken. Markerte betongmurer som skrår innover understreker tygden og skaper en spenning mot vertikale, lettere flater lenger opp på fasaden. Et mørkegrønt bånd av glass, trespilevegg og persienner, omkranser byggets topp mot tak. Grønnfargen er ny i området , men korresponderer og leder samtidig oppmerksomheten mot kirkens spir som står i irret kobber.

Gavlene mot Vågen er åpnet opp med store vindusfelt som gir godt dagslys og nydelig utsikt fra bl.a kantine/møterom. Mot C.Sundtsgt. har kontorbygget en tilsvarende glassgavl mot et stort åpent trapperom og inngangsparti.

Skur på Nordre Nykirkakai er i all hovedasak lager for Havforskningens havutstyr. Innvendig er det luftig og åpent med volumer som følger takets ytre form. Vindusbånd øverst gir et godt dagslys langs innertak. Dette understreker følelsen av en svevende og lett vinge.

Skur på Søndre Nykirkekai har tilsvarende hovedform, men er en god del større.

Her er store deler av 1.etg en eksisterende etasje fra tidligere skur. Denne er disponert til lager og småverksteder. Gavler og 2./messanin etasje er nye.

I 2. og messaninetasjen er det kontorer for Havforskningens administrasjon og skipsavdeling. Der det har vært mulig, har vi holdt maks høyde og volum både p.g.a ønske om luftighet og for å utnytte den sentrale og fine beliggenheten ut i Vågen med panoramautsikt mot bryggen og fjellene rundt.

Prosjektnavn Nykirkekai - Nye kaibygg Kunde Bergen og omland Havnevesen Sted Bergen År 1998 Type Kaibygg og kontor Størrelse 3 000 m2 Fag Byggarkitektur
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS