Nyhaugveien

Urbant boligprosjekt i harmoni med områdets strøkskarakter

På oppdrag for Nyhaugen AS (LAB og Wergeland boligutvikling) har vi utarbeidet reguleringsplan for Nyhaugveien som legger til rette for et bærekraftig og sosialt nabolag for fremtiden. Reguleringsplanen ligger som en forlengelse av senterområdet ved bybanestoppet Wergeland i Bergen.

Planen tar utgangspunkt i den tilgrensede reguleringsplanen for sykkelvei og fortau i Storetveitveien, som fører til at syv bolighus langs veien må rives. Reguleringsplanen for Nyhaugveien er utviklet i tett samarbeid med denne sykkelveiplanen, slik at Storetveitvegen med ny sykkelvei kan transformeres til en urban gate med attraktive innganger, byromslommer og tverrpassasjer.

Bebyggelsen tar opp de store høydeforskjellene på tomten og sikrer et urbant gateliv i Storetveitvegen, samtidig som man tilpasser seg og tar hensyn til eksiterende villabebyggelse i Nyhaugveien. Gjennom detaljerte analyser av arkitektur, mobilitet og grønnstruktur, legger reguleringsplanen rammene for et stedstilpasset prosjekt som løfter frem de eksisterende kvalitetene og som tilfører nabolaget nye kvaliteter.

Planen sikrer et finmasket nettverk av passasjer og uterom som gjør det mulig å aktivisere alle fasader med innganger og uteoppholdsareal. Reguleringsplanen støttes opp av en formingsveileder som gir premisser for videre utforming av bygg og landskap med særlig fokus på stedstilpasset arkitektur, overvannshåndtering og biologisk mangfold med trær og planter. Sentrale fellesfunksjoner er plassert i et område med høy mobilitet, strategisk plassert for å fremme sosial samhandling som legger til rette for tilknytning på tvers av generasjoner.

Prosjektnavn Nyhaugveien boligområde Kunde Nyhaugveien AS Sted Bergen, Wergeland År 2013- Type Bolig Størrelse ca 19 000 m2 + utomhus Fag BYGG, LANDSKAP, PLAN Samarbeidspartnere LAB, Wergeland Boligutvikling
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS