Nyhaugveien boligområde

Byutvikling langs Nyhaugveien

Som en naturlig utvidelse av Wergeland lokalsenter kommer boligområdet Nyhaugveien. Med ca. 125 boligenheter i et bratt terreng som faller mot vest mellom Storetveitvegen og Nyhaugveien.

Planen er tegnet for Nyhaugen AS (LAB og Wergeland boligutvikling) og er nøye avstemt med fylkeskommunen og kommunens planer om å anlegge sykkelvei og bredere fortau i Storetveitvegen og gjøre om Storetveitvegen i dette strekket fra «landevei» til en mer urban gate. Syv hus rives langs Storetveitvegen for å få til sykkelveien, og her det nye boligprosjektet bidrar som erstatning med i alt 8 frittstående bygg som likevel henger sammen som et enhetlig kvartal.

Hoveddelen av husene får inngang fra/til Storetveitvegen, og en rekke nye passasjer mellom Storetveitvegen og et stort, langt grøntområde i vest gir Storetveitvegen en helt annen karakter og bidra til fortetning på en godt strøkstilpasset måte.

Reguleringsplanen støttes opp av en formingsveileder som er trukket frem av Bergen kommune som forbilledlig.

Boligprosjektet er utformet i tett kontakt med Byarkitekt, Byantikvar og fylkeskommunens kulturarvseksjon. Det har også vært god dialog med de ansvarlige for sykkelanlegget; Vestland fylkeskommune og Bergen kommune.

Prosjektet har mange, gode kvaliteter; høy grad av universell tilgjengelighet, innganger fra mange sider; nesten alle husenes fasader er aktive. Passasjer og små, nye byrom gjør Storetveitvegen til en levende gate, et sammenhengende 300 meter langt grøntbelte mot øst. Mot Nyhaugveien der det i dag er private hager kommer en rekke solrike leke- og uteoppholdsarealer.  Disse har spennende kvaliteter som inkluderer regnbed som del av overvannshåndteringen og planting av trær og planter som er viktige for biologisk mangfold på stedet. Prosjektet er godt egnet og tilrettelagt for barnefamilier.

Prosjektnavn Nyhaugveien boligområde Kunde Nyhaugveien AS Sted Bergen, Wergeland År 2013- Type Bolig Størrelse ca 19 000 m2 + utomhus Fag BYGG, LANDSKAP, PLAN Samarbeidspartnere LAB, Wergeland Boligutvikling
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS