Nygårdsgaten 5 Sentraladministrasjon

Minikonkurranse for totalrehabilitering og videreutvikling av Nygårdsgaten 5

Forslaget svarer på ønsket om å etablere et fremtidsrettet kontorbygg med sosiale og uformelle møteplasser, og ulike og fleksible soner. I konkurransen var det mål å forbedre byggets forståelse med god intern flyt, og visuell kommunikasjon med uteareal.

Forslaget legger opp til et vertikalt knutepunkt, et atrium. Dette skapes ved å  trekke tilbake plan 2 og 3 fra fasadelivet. Det åpne atriumet blir kjernen i bygget, og skaper en tydelig kobling og kommunikasjon mellom de ulike etasjene. Hovedinngangen fra Nygårdsgaten tydeliggjøres for å skape en lesbar tilkomst som er rett dimensjonert for bygget. Hovedinngang og fellesarealer blir lokalisert ved det åpne atriumet og i den vertikale kommunikasjonen mellom etasjene.

Bygget åpnes opp og det sikres kommunikasjonslinjer mellom lysgårdene og de åpne kontorlandskapene. Ved å etablere visuell kontakt med utearealene i alle etasjer,  får man en økt forståelse av hvor man befinner seg og reduserer den opprinnelige planløsningen sin labyrintpreg og følelsen av lange korridorer.  Forslag viser ca 20% cellekontor og 80% åpne og varierende kontorlandskap, og det blir lagt opp til løsninger med store muligheter til tilpasning.

Prosjektnavn Nygårdsgaten 5 Kunde Universitet i Bergen Sted Bergen År 2018 Type Konkurranse Størrelse 17 700 m2 Fag Byggarkitektur
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS