Nye Ny-Krohnborg skole

Skole og samlingspunkt for en hel bydel

Som en del av «Ny energi rundt Damsgårdssundet» ble ærverdige Ny Krohnborg skole rehabilitert og videreutviklet med nytt bygg på og under bakken. Med nytt bygg huser skolen også et bydelssenter med bredt tilbud innen kultur og idrett.  Skolen har blitt en pulserende samlingspunkt for en fargerik bydel med mange tilbud både i og utenfor skoletid. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Rambøll.

Den nye skolen har en leken dialog mellom gammelt og nytt. Det gamle skolebygget ble tegnet av Byarkitekt Kaspar Hassel i 1924. Bygget har stor antikvarisk verdi og fremstår som majestetisk og tungt. Det nye bygget er utformet som en kontrast til dette i både form og materiale. Den rustrøde fargen fra det gamle skolebygget er tatt opp i  glassfasaden til det nye bygget. Dette tilføres mer spill og nyanser med bruk av andre rødoransje toner. Fasaden på nybygget har mye glass for å gi god kontakt gjennom bygget til landskapet rundt.

Den gamle skolen har flotte gråsteinsmurer, skifertak, smårutede vinduer, smijernsdetaljer og innvendige fyllingsdører. Dette var viktige element for bevaring. Kvaliteter som skifergulv i korridorer og brystningvegger i tegl er materialer som er varige og estetisk flotte. I rehabiliteringen av den gamle skolen er det benyttet enkle grep, for å gir flere muligheter for bruk og dagslystilfang. To nye karnapper mot bakgård i nord ble tilført for å åpne opp for etterlengtet utsikt og dagslys i elles mørke lokaler.

Bygget er organisert for felles bruk slik at hallen kan brukes av elever i friminuttene og barnehagen kan benytte arealene til lekeareal når den er ledig. Uteanlegget består av en sentral skoleplass, lekeplass for barnehagen, Rogagaten samt Møregaten gatetun. Det nye landskapet er trukket som en tynn hud oppå taket til idrettshallen med fullintegrerte elementer for lek, skole, kultur og idrett. Den tette sømmen mellom bygg og landskap byr på store amfier og lekevegger for blant annet buldring, seilebane, skate, løping og balansering.

Den indre skoleplassen binder sammen gammelt og nytt bygg, og flerbrukshallen som ligger under hele plassen, gir premissene for dybde og vekt i anlegget. Inn mot det eksisterende bygget skrår dekket ned for å vise mest mulig av de bevaringsverdige murveggene. Mot kantinen i nybygget stiger plassen opp med amfier, ramper, og skråflater i granitt og mørk betong.

I det store amfiet med mørke trinn og sitteflater i tre er det plass til samling for hele nabolaget. Klatreplanter vil etter hvert prege skolebyggets ulike fondmotiver. Det er lagt vekt på å bevare mest mulig av eksisterende bevaringsverdige elementer som gjerder og vegetasjon. Overvannsrenne og amfier er bygget i lys granitt med ulike typer bearbeiding som får frem steinens ulike fargespill.

Anlegget har inntatt rollen som bydelens torg med et yrende kulturliv  og utgjør en forskjell for folks hverdagsliv.

Foto: Hundven-Clements Photography

 

Prosjektet ble valgt ut til Bergen kommunes eksempelsamling:
Arkitektonisk forbild: Nye Ny-Krohnborg skole

Prosjektnavn Nye Ny-Krohnborg skole Kunde Bergen Kommune Sted Bergen År 2012 Type Skole 1-10 Størrelse 3860 m2 + 6800 m2 utomhus Fag Byggarkitektur, Landskaparkitektur
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS