Næringsbygg og byrom Jonsvollkvartalet

Nytt kontorbygg for Sparebanken Vest

Arkitektgruppen CUBUS ble vinneren i arkitektkonkurransen for finanshuset Jonsvoll i 2008. Konkurransen ble arrangert av Sparebanken Vest i samarbeid med NAL konkurranseavdeling. Seks skandinaviske kontor deltok i konkurransen. 

Arkitektgruppen CUBUS har hatt en sentral rolle i prosjektutviklingen fra konkurranse til ferdig bygg. Konkurranseutkastet er videreutviklet i tett samarbeid med Sparebanken Vest som byggherre, og senere med interiørarkitekter, grafisk designere og kunstnere for å sy sammen et helhetlig produkt. Arkitektur, interiør, grafikk og profilering fremstår  i dag som et gjennomarbeidet sterkt og tydelig bygg både for byen og for brukerne.  

Byggherren har, gjennom hele prosessen, vært opptatt av å ta med arkitekten i alle de ulike prosessene underveis. Dette har vært en avgjørende suksessfaktor for å sikre en helhetlig utvikling av bygget. 

Prosjektet har fra konkurransen av hatt et klart konsept med noen få og tydelige hovedgrep. Disse grepene har gitt bygget sin ryggrad og DNA og har overlevd gjennom flere endringsrunder og innsparingsprosesser.  De to viktigste grepene er et kutt i volumet mot Jonsvollgaten og et sentralt plassert indre fellesrom.   

Jonsvollkvartalet ligger som en del av byens kulturakse i et transformasjonsområde mellom små trehus på den ene siden, og større modernistisk bybebyggelse på den andre siden. Byggets hovedform tilpasser seg disse ulike strukturene og gir kvaliteter tilbake til byens mangfoldDet store volumet er bearbeidet i klare kutt og nedtrappinger i fasaden for å få inn lys og utsikt og åpenhet til omgivelsene 

Et lyst og åpent midtrom gir rom for fellesskapet mellom leietakerne. Det indre atriet som et fellesrom hvor livet i bygget er synlig er en ide som har blitt videreutviklet helt fra konkurransefase til ferdig bygg. 

For å skape et lyst ytre og et inviterende uttrykk ble det jobbet mye for å danne en fasade som både gav helhet til bygget og en menneskelig skala for brukerne og byens befolkning. 

Godt samarbeid, høye ambisjoner og lokalt engasjement, har gjort Jonsvollkvartalet til et bygg med høy arkitektonisk kvalitet. Alle aktører, og kanskje spesielt de utførende, har gjort det til en del av sin yrkesstolthet å strekke seg til det ytterste for å få dette til. 

Prosjektet ble valgt ut til Bergen kommunes eksempelsamling:
Arkitektonisk forbild: Jonsvollskvartalet

Prosjektnavn Næringsbygg Jonsvollkvartalet Kunde Jonsvollkvartalet AS Sted Bergen År 2016 Type Kontorbygg Størrelse 20 000 m2
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS