Moster barne- og ungdomsskule

Vunnet parallelloppdrag 2006. Oppdragsgiver ønsket en samlokalisering av skole, flerbrukshall og svømmehall.

Tomten består av urørt furuskog og nærhet til sjø og idrettsbaner. Anlegget huser foruten skole, lokalbibliotek, kantine og idrettshall. Arkitekgruppen CUBUS vant konkurransen blant annet fordi byggene lå godt i land- skapet og kunne realiseres i flere byggetrinn. Tomtens rike potensiale er utnyttet og elevene har desentra- liserte innganger.

Barneskolens elever får en til- strekkelig beskyttet adkomst. Fellesfunksjoner er lagt midt i anlegget og kan fungere som egen utleiedel/låse- sone på kveldstid. Idrettshallen er utformet slik at den får tilskudd fra tippemidler.

Tett samarbeid med landskapsarkitekt i idéfasen har ført til et prosjekt som er tilrettelagt for uteundervis- ning og se til fulle utnytter mulighetene på tomten.

Prosjektnavn Moster barne- og ungdomsskole Kunde Bømlo Kommune Sted Bømlo År 2009 Type Barneskole, Ungdomskole
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS