Møllekvartalet

Ombygging av kulturhistorisk bygg til kontorarbeidsplassser

Møllekvartalet på Hegreneset består av fem sammensatte bygninger fra ulike tidsepoker og med ulike byggeteknikker. Anlegget er et viktig teknisk kulturminne og vil bevares gjennom bruk.

Hegreneset har en militær fortid langt eldre enn møllen. Det som i 1881 var igjen av militære anlegg ble overført til møllefirmaet Hæggernæs Valsemølle. Det ble siden drevet møllevirksomhet på neset og anlegget har blitt påbygd og modernisert en rekke ganger. Gamle Pakkhus som det eldste i kvartalet dukker for første gang opp på kart i 1760, og Nye Mølle som det yngste ble ferdigstilt i 1982.

Byggene har frem til 1990-tallet vært brukt til melproduksjon og har siden stått tomme. Alle bygg har i hele perioden fra 1880-tallet til 1990 hatt en industriell bruk og det er tydelig at bygningsmassen har blitt ombygd og tilpasset til endrede behov og endrede produksjonsmetoder. Dette har gitt en del pragmatiske løsninger som gir bygningsmassen et unikt røft og solid preg.

At bygningsmassen kontinuerlig har blitt endret og tilpasset ulike behov gjør at den også er fleksibel nok til å oppta endret bruk.

Lokalene har bygget om til kontor for ca 250 arbeidsplasser med tilhørende møterom, kantine og garderober. Byggene beholder sitt industrielle preg, men blitt tilrettelagt for moderne kontorarbeidsplasser.
Deler av bygningsmassen blitt etterisolert, og det tilstrebet å finne en balanse mellom moderne krav til lokaler og energibruk og en skånsom behandling av et teknisk kulturminne.

Prosjektnavn Møllekvartalet Kunde Rolf Olsen Eiendomsselskap AS Sted Bergen År 2014 Type Rehabilitering, Kontorbygg Størrelse 9 000 m2
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS