Med lek og rullator

Pilotprosjekt for aktiv bruk av boligenes byrom

Arkitektgruppen CUBUS har dratt i gang et folkehelseprosjekt for økt aktivitet i byrommene. Prosjektet er et tverrfaglig studie mellom Fysisoterapi avdeling på høgskolen på Vestlandet, BAS, Gategym og Arkitektgruppen CUBUS. Prosjektet startet opp med fokus på byrommenes muligheter for daglig trening og lek.

Bakgrunnen for prosjektet ligger i et ønske om at flere faggrupper og ikke minst helsefagfolk skal inkluderes i utformingen av fremtidens byer.

Vårt mål med prosjektet er tredelt:

  1. Faglig utveksling, respekt og innsikt i hverandres fag. Å tenke sammen om den gode boligbyen.
  2. Å gjennomføre bred deltakende prosess og inspirere mange til å være en aktiv byborger som har evnen til å bruke omgivelsen smart og fantasifullt
  3. Å formidle ideene. At kunnskapen når ut til mange, slik at ideene kan videreutvikles og finne nye former i ulike miljøer.

Prosjektet er støttet av Husbanken.
Foto: Margrethe Vikan Sæbø

Se filmen som ble laget om prosjektet av Flimmer film:

Prosjektnavn Med lek og rullator Kunde Husbanken Sted Bergen År 2016 - 2017 Type Folkehelseprosjekt
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS