Langhaugen VGS

I samarbeid med Constructa AS og L2 Arkitekter har Arkitektgruppen CUBUS deltatt i konkurransen om nytt skolebygg for Langhaugen VGS, der laget kom til en knepen 2. plass.

For å oppfylle ambisjonen «mer enn et bygg», er det viktig at et skolebygg svarer på elever og læreres behov i skolehverdagen, samtidig som de tilbyr aktiviteter og møteplasser for nærmiljøet. Konkurransebidraget setter hensyn til brukeren, nærmiljø og kulturmiljø i forsetet.

Hovedgrep – to bygg som hører sammen

Forslaget knytter seg til det eksisterende skolebygget og stedets kvaliteter. Samtidig tilrettelegger det for nye læringsformer og et økt felleskap.

Langhaugen VGS har vært ledende innen dans og musikk siden skolen ble bygget i 1961. Her kom den første musikklinjen i Bergen og skolen tilbyr det eneste studietilbudet innen dans i Bergensregionen. Den gamle skolen, tegnet av byarkitekt Eystein Michaelsen, var moderne og påkostet i sin tid. Det omfattet et av de største offentlige lokalene i Bergen; skolens sentrale aula. Den store aulaen har i hele skolens levetid vært en synlig del av skolens kreative profil og bidratt til at Langhaugen i dag er en populær skole med tydelig identitet.

Den nye skolebygningen har blitt tegnet med hensyn til kvaliteter ved det eksisterende skolebygget. Der dagens skole har den sentrale aulaen som omkranses av undervisningsrom, er nybygget organisert etter et tilsvarende prinsipp med undervisningsrom som omkranser den store idrettshallen og uterommet på hallens takflate. Det helhetlige konseptet for Langhaugen VGS er på denne måten bygget rundt de store rom; en innadvendt aula i det gamle bygget og to nye utadvendte rom, gymsal og takhage, i nybygget.

Form og plassering av nybygget gjør at det opprinnelige, verneverdige skolebygget tydelig fremstår som et hovedbygg. Nybyggets plassering og form gir et sammenhengende uteareal med storslagent utsyn, gode solforhold og tydelig tilkobling til parken mot Fridalen skole. Fra Slettebakksveien ligger nybygget lavt og med god avstand til eksisterende skole, slik at denne fortsatt troner fritt og majestetisk på høyden mot Hagerups vei. Dette er et viktig grep for å ivareta kulturminnehensyn og eksisterende stedsidentitet.

De avtrappede bygningsvolumene skaper også luftighet og tydelige visuelle sammenhenger på tvers av tomten. Samtidig ligger eksisterende bygg og nybygg tett nok for daglig sambruk. De innvendige rommene får god kontakt med skoleplasser og Slettebakksveien. Her glir skolens indre liv ut i landskapet og omkringliggende uterom ved at alle rom for fysisk aktivitet eksponeres i fasaden og langs bakkeplan. På denne måten vises skolens aktiviteter frem for omgivelsene.

Formspråk og materialitet

Byggets formspråk og detaljering spiller videre på omkringliggende bebyggelse, der er en lav grad av utsmykning på fasader og en knapphet i detaljering går igjen. I prosjektet benyttes stedvis buede former som spiller videre på utformingsgrepet i hovedbyggets aula, og knytter de to skolebyggene sammen på en subtil måte. Nybygget er kledd i en kombinasjon av rødlig tegl og aluminiumsfasader med et lett champagnefarget preg. Bruken av de to materialene bryter opp bygningsvolumet, og bidrar til at bygget spiller godt sammen med både teglbebyggelsen i Slettebakksveien, de lyse murbyggene sør for tomten og den karakteristiske fargepaletten for Langhaugen skole.

Mer enn et (skole)bygg

Prosjektet løser skolens behov samtidig som det legges til rette for utvidet bruk av bygget. Idrettshallen, kultursalen, øvingsrom for dans og musikk m.m. blir en ressurs for nærmiljøet og bydelen. Kultursal og øvingsrom legges med god tilknytning til og synlighet fra Slettebakksveien. Det er lagt stor vekt på at idrettshallen bør være en tilgjengelig, synlig møteplass for nærmiljøet og aktivisere området mot parken i nord. Hallen er derfor utformet med store glassfelt og egen inngang mot skoleplass og park.

Mot Slettebakksveien vil en kafé/ kantine som kan benyttes av elever i hverdagen og for naboer og brukere av kultursal og idrettshall på kveldstid. Dette gjør skolen og gateløpet til et levende sted også etter klokken fire.

Uterom – aktivitet og sammenkomst

Skolens uterom får en betydelig oppgradering, der skoleplassen langs Hagerups vei, skoleplassen langs Slettebakksveien og eksisterende park nord for skolen forbindes på en helhetlig måte.

De nye uterommene ønsker å invitere naboer til å ta i bruk området. Det legges til rette for aktivitet og opphold for både ungdom, barn og voksne i form av ballspill, buldrevegg, amfi, grusplass, sitteplasser og beplantning.

På øvre skoleplass foreslås dagens asfaltflate omarbeidet til et grønt møtested som inngår i hagebyen. Skoleplassen langs Slettebakksveien blir et sted for idrett og aktivitet, og foreslås med direkte tilknytting til parkbeltet i nord og ny idrettshall. I tillegg foreslås et nytt uterom på taket over den nye idrettshallen. Her strekker øvre skoleplass seg sømløst ut over idrettshallen og skaper et indre uterom med gode sol- og utsiktsforhold.  Med dette grepet forsterkes grønndraget som slynger seg gjennom tomten og omgivelsene, og skaper en helhetlig sammenheng med den eksisterende parken.

Illustrasjoner av CADMAN Architectural rendering

Prosjektnavn Langhaugen VGS Kunde Vestland fylkeskommune Sted Landås År 2022 Type Undervisning Størrelse ca. 4500 m2 Fag BYGG, LANDSKAP Samarbeidspartnere L2 Arkitekter
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS