Lagunen sentrum

Fra kjøpesenter til urbant bydelssentrum

Lagunen kjøpesenter i Fana bydel i Bergen, skal transformeres fra et tradisjonelt kjøpesenter til et urbant sentrum og et viktig regionalt kommunikasjons- og handelspunkt. Gang- og sykkelvei langs Apeltunvannet binder de omliggende boligområdene sammen og Lagunen blir et knutepunkt for både gående og  syklende. Området etableres med god parkeringsdekning, samt flere bydelsparker.

Nye gater og plasser planlegges som et vev som binder det nye senterområdet sammen over tid. Vannet og parkområdet blir tilgjengeliggjort med det nye gatenettet, og åpner opp og inviterer til rekreasjon og opphold i et område som før var fokusert på handel. Det nye sentrumsområdet utformes med gode uterom, høy kvalitet i materialer,  og tydelig kvartalstruktur.

Arkitektgruppen CUBUS har  utarbeidet en formingsveileder med beskrevne kvaliteter og uttrykk som vil gi et fremtidig bydelssenter med egen identitet. I november 2018 åpnet første byggetrinn med et tydelig offentlig område ved bybanestoppet. En lyskaster – varden- fungerer som en identitetsmarkør og viser vei inn i gågaten. Fra bybanen har man forbindelse til gågaten som danner det første leddet i det som på sikt blir ryggraden mellom Kalgahaugen og Råtjørn. Gater og plasser er universelt utformet med en industriell design av møbler og elementer. I 2019 bygges det videre på forbindelsen mellom gågaten og torget, samt selve torget med en ny varde.

 

Prosjektnavn Lagunen sentrum Kunde Lagunen DA Sted Bergen År 2016 Type Byrom og landskap Størrelse 35 000 m2
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS