Kronstad X

Et nytt lokalsenter og knutepunkt oppstår på det gamle trelastkvartalet på Kronstad.

Reguleringsplanen ble vedtatt i 2019 og  omfatter et ca 6,6 daa stort område. Reguleringsplanen legger opp til at kvartalet får karakter av lokalsenter som vil komme hele Kronstad til nytte gjennom etablering av ny næring- og boligbebyggelse og oppgradering av eksisterende. To døgnåpne passasjer vil åpne opp for og sikre offentlig gjennomgangsmulighet i kvartalet og dermed en “snarvei” mellom Bjørnsons gate og Inndalsveien. Ny bebyggelse vil i hovedsak etableres over eksisterende parkeringsdekker, lokalisert inntil bybanens depot- og verkstedsområde. Etablering av boliger her vil minimere ulempene for omkringliggende bebyggelse, og inneha felles, grønne uteoppholdsarealer etablert på tak av dagens kontorbebyggelse. 

Ny bebyggelse avsettes hovedsaklig til studentboliger og dagens næringsareal vil bli mer publikumsrettet gjennom etablering av serveringssted, treningssenter, utvidet matforretning etc. på gateplan og bidra til liv i området både på dag- og kveldstid. Nærheten til bybanen og andre tilbud som høyskolen noen hundre meter søroverog forretninger på Danmarksplass i nord, gjør at antall parkeringsplasser i planområdet kan reduseres drastisk og sykkelsatsning blir viktigere. Kronstadkvartalet vil kunne danne en arena for allsidige aktiviteter og tilbud og bli en vital kraft for hele området. 

 

Prosjektnavn Kronstadkvartalet Kunde Andr. Olsen AS Sted Bergen År 2013 - Type Reguleringsplan, Skisseprosjekt, Forprosjekt, Detaljprosjekt Størrelse 19 000 m2
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS