Kleppestø barneskole

Utviding av Kleppestø barneskole

Prosjektet omfatter riving av deler av eksisterende Kleppestø skole ( ca 2015 m2 ), ombygging (ca. 1320m2 ) og nybygg/tilbygg (ca. 7380m2 BRA.), som ble gjennomført i to byggetrinn mellom 2015 og 2020.

Arkitektur og stedstilpasning

Nybygget er plassert i dalen øst for eksisterende bygg – som tre hovedformer. Disse er bundet sammen med eksisterende bygg av et transparent fellesområde – allmenningen.

Skolen oppføres som en såkalt B600-skole, en barneskole med plass til 600 elever. En dobling av skolens kapasitet vil legge beslag på store deler av skoleplassen. Som kompenserende tiltak tilføres nye kvaliteter til resterende utearealer og bygg. Forslaget gir en ny, tydelig hovedinngang som ønsker en velkommen til anlegget. Mellombygget – allmenningen er transparent, så en fortsatt kan se gjennom dalen. Rommet har en offentlig karakter, som visuelt henger sammen med uteområdet. Denne delen er felles for alle – elever, lærere og besøkende på kveldstid.

Bygget danner nye, nyanserte uterom med ulik identitet. Alle trinnene i skolen har tilkomst fra uteområder i forskjellige soner. I området mot sør er det hovedsakelig vektlagt grøntstruktur, og er tenkt for de minste barna. Ved å rive eksisterende paviljong (SFO), får vi også et skjermet, sørvest-vendt uteområde for de minste barna. Nord og øst er det blant annet tilrettelagt for ballspill og klatring. Utearealet mot vest er inngang til administrasjonen og uteplass for bla kunst og håndverk.

Nybygget er satt sammen av flere hus – som gir en lesbar identitet for idrettshall og trinnarealer. Formspråket er moderne – og materialbruken er en kombinasjon av tradisjonelle byggematerialer som tre og glass. Bruk av tre vil gi et varmt og naturlig inntrykk. Glass benyttes for å gi transparens til bygget. Eksisterende bygg vil også rustes opp med nye fasader. Det er tenkt stor grad av vedlikeholdsfrie trematerialer også her. Dette vil gi en god helhet for hele anlegget, og eksisterende bygg vil få en mer moderne og imøtekommende karakter.

Både visuelt og fysisk er det god kontakt mellom inne og  ute – og mellom ulike funksjoner i bygget. Flere overdekkede utearealer og utganger fra viktige spesialrom gir muligheter for uteundervisning, og til å enkelt ta naturmaterialer med inn i undervisningslokalene.

Uteområde

Skolens uteområde er utvidet mot sør i Holmedalen. Funksjoner beholdes i store trekk slik det er i dag, hvor ballspill og aktiviteter på flate ligger nord og rundt skolen, og lek i terreng og natur foregår sør for skolebygget. Overvann fordrøyes i terrassert terreng og magasineres helt sør i dalen.

Lekeapparater gir plass til klatring og rollespill. Dette er en god deling som gir variasjon til aktiviteter og mellom alderstrinn. I skogsområdet er det akebakke om vinteren og plass for tumling og selvbygging på egen hånd i gapahuk og skråninger.

Området er svært verdifullt, spesielt fordi det inngår i et større grønndrag, og at mange barn ferdes mindre og mindre i ‘fri natur’.

Det er lagt vekt på sikre og robuste løsninger i uteområdet med utstyr og overflater som tåler røff bruk. Det vektlegges at alle elever skal oppleve et trygt sosialt miljø. Dette blir også viktig for uteområdene hvor funksjoner for skole, fritid og idrett skal fungere sammen.

 

Prosjektnavn Kleppestø Barneskole Kunde Askøy Kommune Sted Askøy Kommune År 1. byggetrinn 2015 - 2018, 2.byggetrinn 2018-2020 Type Skole Størrelse 8 700 m2 Fag Byggarkitektur, Landskapsarkitektur
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS